DaNangNet: Xử l văn bản tiếng Việt qua mạng (Tg: Tran Anh Tuan)
Kiểu TELEX   Kiểm tra chnh tả v tự động sửa lại từ tiếng Anh bị lỗi      
Kiểu VNI
Kiểu VIQR
Kiểu Loạn
Tắt bộ g
 M đang dng: