Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương( Thông tư 200)

Cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Quy định về TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính ( Thông tư 200)

Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc và hướng dẫn hạch toán một số giao dịch về TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính như sau: .

Trái phiếu phát hành là gì? Nguyên tắc kế toán trái phiếu phát hành như thế nào?

Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định về trái phiếu phát hành như sau: .

Kế toán phát hành trái phiếu thường

Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hạch toán một số giao dịch chủ yếu đối với phát hành trái phiếu thường như sau: .

Kế toán phát hành trái phiếu chuyển đổi

Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hạch toán một số giao dịch chủ yếu đối với phát hành trái phiếu chuyển đổi như sau: .

Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế môn bài

Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính: Quy định mức phạt chậm nộp hồ sơ, tờ khai thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau:

Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế 2018

Quy định về thời hạn nộp các loại báo cáo thuế 2018 được quy định như sau:( mới nhất)

Cách tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế( mới nhất)

Quy định về thời hạn nộp các loại báo cáo thuế 2018 được quy định như sau:( mới nhất)

Các khoản tiền lương phải đóng BHXH năm 2018 gồm những khoản nào?

Các khoản tiền lương phải đóng BHXH năm 2018 gồm những khoản nào? Từ ngày 01/01/2018, đã có quy định mới về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc.

Mức phạt chậm nộp, không làm thông báo phát hành hóa đơn

Theo Thông tư 10/2014/TT-BTC ban hành ngày 17 tháng 01 năm 2014: Mức phạt chậm nộp, không làm thông báo phát hành hóa đơn được quy định cụ thể như sau:

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử

Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa dịch vụ, Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử, thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tư, thời điểm lập, xử lý hoán đơn lập sa, báo cáo sử dụng hóa đơn,....như sau:

Nghị định 157/2018/NĐ-CP- Quy định mức lương tối thiểu vùng

Nghị định 157/2018/NĐ-CP của Chính Phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, áp dụng từ ngày 01/01/2019.

Cách hạch toán chi phí thuê nhà, văn phòng, kho, xưởng

Chi phí tiền thuê nhà, văn phòng, nhà xưởng,... hạch toán như thế nào? Sau đây là hướng dẫn cách hạch toán chi phí thuê nhà, văn phòng, nhà xưởng....và Cách hach toán tiền thuế nộp thay chủ nhà

Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quy định về Doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ như: Tiêu chí xác định xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ, lĩnh vực hoạt động, đặc điểm của Doanh nghiệp, tài liệu chứng minh doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP mới nhất hiện nay.

Thủ tục đăng ký tham gia BHXH ( mới nhất)

Trình tự thủ tục đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, BHYT, BHTN lần đầu năm 2019, hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, hồ sơ xin cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định mới nhất hiện nay.

Cách tính thuế TNCN thời vụ

Cách tính thuế TNCN thời vụ như sau:

Cách tính thuế TNCN thử việc, khoán việc

Cách tính thuế TNCN thử việc, khoán việc như sau:

Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng giao khoán

Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng giao khoán như sau:

Cách lập tờ khai thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN trên phần mềm HTKK

Tờ khai thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN là tờ khai dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công. Bài viết này Công ty kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách lập tờ khai thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN theo tháng và theo quý trên phần mềm HTKK mới nhất.

Các khoản chi có tính chất phúc lợi cho nhân viên hợp lý

Chi phí phúc lợi có được khấu trừ thuế GTGT; Các khoản phúc lợi có tính thuế TNCN; Các khoản chi có tính chất phúc lợi cho nhân viên bao gồm: Chi phí nghỉ mát, du lịch, sinh nhật, hiếu hỷ, khám chữa bệnh, đi học, đào tạo...

Cách viết hóa đơn hàng cho biếu tặng, tiêu dùng nội bộ

Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng cho biếu tặng không thu tiền (khách hàng - công nhân viên), cách viết hóa đơn hàng tiêu dùng nội bộ theo quy định tại các văn bản mới nhất hiện nay.

Thuê người nghỉ hưu có phải đóng BHXH, TNCN không?

Thuê người nghỉ hưu có phải đóng BHXH, TNCN không?

Thuê người cao tuổi (người nghỉ hưu) có phải đóng BHXH không? Người hưởng lương hưu có đóng BHXH, Cách tính thuế TNCN cho người đã về hưu như thế nào?

Các bậc thuế môn bài năm 2018- 2019 mới nhất

Theo Thông tư 302/2016/TT-BTC quy định các mức thuế môn bài năm 2018 mới nhất áp dụng cho Doanh nghiệp và các hộ kinh doanh cá thể cụ thể như sau:

Khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định

Bảng khung khấu hao Tài sản cố định mới nhất Thông tư 45/2013/TT-BTC. Quy định thời gian trích khấu hao TSCĐ trong Doanh nghiệp theo khung thời gian khấu hao TSCĐ cụ thể như sau:

Tải sản cố định chưa sử dụng có được trích khấu hao?

Tải sản cố định Không sử dụng có được trích khấu hao? Hướng dẫn cách hạch toán trích khấu hao tài sản cố định chưa sử dụng. Khoản chi phí khấu hao của TSCĐ chưa sử dụng có được trừ khi tính thuế TNDN. Chúng tôi xin giải đáp các vướng mắc đó:

Cách tính khấu hao TSCĐ đã qua sử dụng

Mua TSCĐ đã qua sử dụng tính khấu hao thế nào? Chúng tôi xin hướng dẫn cách tính khấu hao TSCĐ đã qua sử dụng, cách xác định nguyên giá và hạch toán tài sản cố định đã qua sử dụng.

Cách hạch toán trích khấu hao TSCĐ theo Đường thẳng

Hướng dẫn cách tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng, cách hạch toán trích khấu hao TSCĐ theo đường thẳng, cách hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ trong Doanh nghiệp

Cách xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình

Hướng dẫn cách tính Nguyên giá TSCĐ hữu hình, cách xác định nguyên giá Tài sản cố định hứu hình mua sắm, xây dựng, sản xuất, được cho biếu tặng, mua trả chậm, trả góp, góp vốn …theo đúng quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính.

Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo TT 200 và 133

Điều kiện, nguyên tắc và cách hạch toán trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho như thế nào? Chúng tôi xin hướng dẫn cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo Thông tư 200 và 133 cụ thể như sau:

Điều kiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, công trình xây dựng

Quy định về trích lập trích lập các khoản dự phòng như: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi, bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp, tổn thất các khoản đầu tư chính theo Thông tư 228/2009/TT-BTC.


THÀNH LẬP CÔNG TY

Thành lập công ty tại Đà Nẵng
Thành lập công ty tại Hội An
Thành lập công ty tại Quảng Nam
Thành lập công ty tại Huế
Thành lập công ty tại HCM
Thành lập công ty tại Hà Nội