Bộ Tài chính ban hành kế hoạch phát triển chính phủ điện tử

Nhằm nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh phát triển chính phủ điện tử, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 844/QĐ-BTC về kế hoạch hành động triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng 2025.

>>>Xem thêm THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG; 90% giao dịch nghi ngờ rửa tiền liên quan đến ngân hàng<<< 

Quyết định 844/QĐ-BTC nêu rõ lộ trình phát triển chính phủ điện tử của Bộ Tài chính trải qua 2 giai đoạn, từ 2019-2020 và 2021-2025. Đối với giai đoạn từ 2019-2020, Bộ Tài chính đặt ra 8 mục tiêu là, hoàn thiện khung pháp lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; ban hành các văn bản quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong ngành; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt từ 20% trở lên; tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với cổng dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử; tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4; 100% dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, DN; 20% dịch vụ công trực tuyến sử dụng chữ ký số trên nền tảng di động thực hiện thủ tục hành chính; 50% dịch vụ công trực tuyến xử lý bằng hồ sơ điện tử; 20% thông tin của người dân được tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến; 50% dịch vụ công trực tuyến sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN.

Trong khi đó, giai đoạn 2021-2025 Bộ Tài chính đặt ra 7 mục tiêu cụ thể. Ngoài việc tiếp tục phát triển các hệ thống nền tảng chính phủ điện tử, kết nối với hệ thống thông tin của các nước ASEAN và một số nước khác, thì 100% giao dịch trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tài chính được xác thực điện tử. Bên cạnh đó, tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt từ 50% trở lên; 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4;  90% người dân và DN hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính; 60% các hệ thống thông tin liên quan đến người dân, DN được liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; 90% hồ sơ công việc tại được xử lý trên môi trường mạng…

 

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 41 Phan Triêm, Phường Hòa Xuân, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3.707404
Mobile: 0915.888.404
Website: danangnet.vn

SÀI GÒN

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà HP, 60 Nguyễn Văn Thủ, Đakao, Quận 1
Điện thoại: 02822446739
Mobile: 0833.888.404
Website: hcm.com.vn

HÀ NỘI

Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, p. Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa
Điện thoại: 02422612929
Mobile: 0899.888.404
Website: www.hno.vn

 

GỌI NGAY

0915.888.404