Các Bước Giải Thể Công Ty Cổ Phần Nhanh Nhất

Trong nền kinh tế khủng hoảng, khó khăn như hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp dẫn tới tình trạng phá sản và giải thể công ty, nhất là đối với mô hình công ty Cổ phần.

Do vậy để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Các Bước Giải Thể Công Ty Cổ Phần, chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể các thủ tục, giấy tờ liên quan tới giải thể công ty cổ phần. Đặc biệt là các bước giải thể của công ty Cổ phần theo quy định của pháp luật.

Nội dung các bước giải thể của Công ty cổ phần cũng tương tự như các bước giải thể của công ty khác, đó là:

Bước 1: Trước hết, bạn cần soạn thảo một bộ hồ sơ giải thể công ty với những giấy tờ và tài liệu như sau

1. Quyết định về việc giải thể.
2. Biên bản họp về việc giải thể công ty cổ phần.
3. Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ.
4. Trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp (trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng). Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
5. Xác nhận của Ngân hàng, nơi Công ty mở tài khoản, đã đóng tài khoản (trường hợp doanh nghiệp không mở tài khoản tại Ngân hàng, Doanh nghiệp cần có Công văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).
Giấy tờ chứng minh đã đăng bố cáo quyết định đúng theo hồ sơ giải thể công ty cổ phần
6. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
7. Thông báo đối tượng nộp thuế đóng mã số thuế của Cục thuế tỉnh, thành phố (hoặc Công văn của Cục thuế tỉnh, thành phố xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký mã số thuế).
8. Thông báo do Người đại diện theo pháp luật ký về việc đã hoàn tất các thủ tục giải thể (Thông báo ghi rõ quá trình đã tiến hành các bước thủ tục trên từ mục 1 đến mục 7 theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trong Thông báo).
9. Giấy Chứng nhận của công an tỉnh, thành phố về việc Doanh nghiệp đã nộp con dấu (hoặc Công văn của công an thành phố Hà Nội xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký làm thủ tục cấp con dấu).

Bước 2: Gửi công văn tới cơ quan thuế

Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế đề nghị được quyết toán thuế và đóng mã số thuế.

Bước 3: Gửi hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 4: Tiến hành thủ tục trả dấu cho cơ quan công an

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp tiến hành thủ tục trả dấu cho cơ quan công an.

Sau khi đã trả dấu, doanh nghiệp nộp văn bản của cơ quan công an xác nhận việc doanh nghiệp đã hoàn thành việc trả dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Kèm theo văn bản này, doanh nghiệp cần phải nộp bản báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

Trên thực tế việc thực hiện các bước giải thể công ty cổ phần gặp rất nhiều khó khăn và vướng mắc. Nếu như bạn là một doanh nghiệp không am hiểu về thủ tục pháp lý hay quy trình giải thể công ty thì việc dẫn đến mất nhiều thời gian và chi phí là điều dễ dàng xảy ra.

Vì thế việc cần đến một đơn vị thay thế bạn là các thủ tục pháp lý liên quan là một điều cần thiết và DNG BUSINESS ở đây để sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu như bạn gặp phải bất cứ khó khăn hay vướng mắc gì nhé.