CÁC THỦ TỤC THUẾ DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP CẦN PHẢI LƯU Ý

Để hoạt động tốt sau khi thành lập, các đơn vị cần phải nắm rõ những thông itin cơ bản liên quan đến thuế để việc kinh doanh được thuận lợi, không gặp bất cứ trở ngại nào. Dưới đây là những thủ tục liên quan đến thuế mà các đơn vị, tổ chức cần phải lưu ý và thực hiện ngay sau khi thành lập doanh nghiệp DNG Business xin lưu ý đến quý bạn đọc.

MỤC LỤC

I,THUẾ MÔN BÀI

    1,KHAI THUẾ MÔN BÀI

    2,NỘP THUẾ MÔN BÀI

II,THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

    1,PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ

    2,PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP

III,HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

    1,HÓA ĐƠN GTGT

    2,HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

 


I, THUẾ MÔN BÀI

1,KHAI THUẾ MÔN BÀI

Thuế môn bài là lệ phí được thu hàng năm và tùy theo số vốn đăng ký hoặc doanh thu mà chia thành các bậc phí.

           Đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ

Vốn điều lệ (Vốn đầu tư)

Lệ phí môn bài phải nộp

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000/ năm

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000/năm

Chi nhánh, văn phòng đại diện

1.000.000/năm

          Đối với các đơn vị là cá nhân hay hộ kinh doanh hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ

Doanh thu

Lệ phí môn bài phải nộp

Trên 500 triệu đồng/ năm

1.000.000 đồng/năm

Từ 300-500 triệu đồng/năm

500.000 đồng /năm

Từ 100-300 triệu đồng/năm

300.000 đồng /năm

 

Lưu ý: Đối với các tổ chức, đơn vị mới thành lập; nếu thành lập trong 6 tháng đầu năm thì đóng lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập trong 6 tháng cuối năm thì mức phí môn bài phải đóng 50% phí môn bài.

Dưới đây là mẫu biểu tờ khai thuế môn bài:

2,NỘP THUẾ MÔN BÀI

Theo nghị định 139/2016/NĐ-CP, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập, đơn vị cần phải kê khai và nộp lệ phí môn bài. Về sau, thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ MÔN BÀI QUA CHỮ KÝ SỐ.

B1: Truy cập vào website thuế điện tử thuedientu.gdt.gov.vn và đăng nhập vào tài khoản của doanh nghiệp

B2: Sau khi lập tờ khai thuế, lựa chọn nút Nộp thuế =>Lập giấy nộp tiền=> chọn ngân hàng đăng ký nộp tiền

B3: Điền vào giấy nộp tiền các khoản mục: loại tiền nộp, trích tài khoản và chọn loại lệ phí nộp “Nộp thuế theo quyết toán năm 00/QT/YYYY”, điền nội dung và số tiền nộp.

B4. Lựa chọn hoàn thành

B5. Kiểm tra lại thông tin lần cuối sau đó ký điện tử bằng token và nộp hoàn thành

Dưới đây là mẫu giấy nộp tiền thuế môn bài

II, THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Tùy thuộc vào đặc điểm của doanh nghiệp mà chọn ra phương pháp tính thuế GTGT, bao gồm 2 cách: khấu trừ và trực tiếp.

1, PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ

- Đối tượng áp dụng là các cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định pháp luật: Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ 01 tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh; Cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng tự nguyện.

- Cách tính:

Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Khai thuế GTGT theo quý áp dụng với những doanh nghiệp có doanh thu kỳ trước liền kề là từ 50 tỷ đổng trở xuống. Đối với những doanh nghiệp mới thành lập thì thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý.

Dưới đây là mẫu tờ khai thuế GTGT (mẫu 01/GTGT)

2,PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP

- Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới 01 tỷ đồng; hộ, cá nhân kinh doanh; người nước ngoài kinh doanh, không thường trú nhưng có doanh thu tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ…

- Cách tính:

Số thuế GTGT phải nộp  =       Doanh thu           x        Tỷ lệ %ng đó, tỷ lệ % được quy định như sau:

- Phân phối và cung cấp hàng hóa: 1%;

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

- Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

Dưới đây là mẫu tờ khai thuế GTGT (mẫu 04/GTGT)

III, HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Hóa đơn điện tử gồm các loại: hóa đơn xuất khẩu; hóa đơn giá trị gia tăng; hóa đơn bán hàng; hoá đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm…; phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

  • Đối với tổ chức, đơn vị kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì sử dụng hóa đơn GTGT

Dưới đây là mẫu hóa đơn GTGT

  • Đối với những cá thể, doanh nghiệp áp dụng thực hiện kê khai tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hay những doanh nghiệp hoạt động SXKD HH trong khi phi thuế quan, hoặc một số dịch vụ đặc thù theo quy định, các hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo hình thức thuế khoán, HĐ của cơ quan thuế thù sử dụng hóa đơn bán hàng

Dưới đây là mẫu hóa đơn bán hàng

DNG Business xin cám ơn các qúy bạn đọc. Trường hợp nếu bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn về vấn đề này theo dõi website: https://danangnet.vn hoặc liên hệ số điện thoại: 0915888404 để được tư vấn chi tiết.