Cách chia lợi nhuận trong Công ty TNHH

Hồ sơ và thủ tục thành lập công tythành lập chi nhánhthành lập văn phòng đại diện và thay đổi đăng ký kinh doanh thường mất thời gian và gặp khó khăn đối với phần lớn doanh nghiệp. DNG Business xin chia sẻ kiến thức như dưới đây về Cách chia lợi nhuận trong cty TNHH.

Câu hỏi:

Tôi muốn hỏi: Việc chia lợi nhuận trong cty TNHH là theo tỷ lệ vốn thực góp hay cam kết góp trong điều lệ cty?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Luật doanh nghiệp năm 2014 về quyền lợi của thành viên : "Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật" 

Trong trường hợp này việc chia lợi nhuận là theo phần vốn thực góp của mỗi thành viên. 

Tuy nhiên có một trường hợp bạn cần lưu ý như sau : 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật doanh nghiệp 2014 quy định :

"Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp" 

Vì vậy trong trường hợp này, nếu đang trong thời hạn 90 ngày thành viên phải góp vốn đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu trong thời hạn này có phát sinh lợi nhuận thì chia lợi nhuận theo tỉ lệ vốn góp như đã cam kết góp. 

Trên đây là quan điểm của chúng tôi, nếu quý bạn đọc muốn trao đổi thêm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!


Để được tư vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất của DNG Business, bạn có thể truy cập link website: http://danangnet.vn/thay-doi-dang-ky-kinh-doanh.html.

Hoặc liên hệ chúng tôi:

CÔNG TY TNHH DNG
Địa chỉ: 41 Phan Triêm, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3.707404
HOTLINE: 0915.888.404
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: http://danangnet.vn 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HÀ NỘIDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI TP. HỒ CHÍ MINHDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẢNG NAMDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HỘI ANTHAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ GIẢI THỂ CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG.