Chậm Đăng ký thay đổi Giấy phép kinh doanh có bị phạt không?

 

"Chậm Đăng ký thay đổi Giấy phép kinh doanh có bị phạt không?" - Để tránh bị xử phạt đối với hành vi chậm thay đổi đăng ký doanh nghiệp, các công ty lưu ý thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo đúng thời hạn quy định.

Xem thêm>>

Theo Luật doanh nghiệp 2014 quy định tại Điều 32 về Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

"1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:
c) Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi..."

Như vậy, theo quy định, sau khi có thay đổi nội dung trong giấy phép kinh doanh, Quý Doanh nghiệp có nhiệm vụ là thông báo đến cơ quan chức năng trong thời gian quy định là 10 ngày kể từ thời điểm có thay đổi. Trong trường hợp thông báo thay đổi chậm hơn 10 ngày, mọi mức phạt hành chính sẽ dựa theo quy định tại Nghị định 50/2016/NĐ-CP như sau:

"Điều 25 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 thì:
1.  Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạnquy định từ 01 đến 30 ngày.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành viđăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăngký thay đổi các nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này."

Nếu Quý Doanh nghiệp cần hỗ trợ làm rõ thêm quy định tại mục nào, mời Quý Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp đến DNG Business để nhận hỗ trợ tốt nhất từ phía chuyên viên tư vấn luật của chúng tôi. HOTLINE 0915 888 404 hoặc 02363 707 404

Chậm Đăng ký thay đổi Giấy phép kinh doanh có bị phạt không?