Chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh của đối tượng hưởng quyền ưu đãi tại Viêt Nam

Về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối vói xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tai Viêt Nam

Số ký hiệu 17/VBHN-BTC Ngày xác thực 25/05/2018
Loại văn bản Quyết định Đơn vị soạn thảo
Vụ Pháp chế
Lĩnh vực  
Cơ quan hợp nhất Bộ Tài chính Người ký
 Vũ Thị Mai