Cơ cấu tổ chức công ty TNHH một thành viên như thế nào?

Hồ sơ và thủ tục thành lập công tythành lập chi nhánhthành lập văn phòng đại diện và thay đổi đăng ký kinh doanh thường mất thời gian và gặp khó khăn đối với phần lớn doanh nghiệp. DNG Business xin chia sẻ kiến thức như dưới đây về Cơ cấu tổ chức công ty TNHH một thành viên như thế nào?

Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH một thành viên bào gồm:

  • Chủ tịch công ty:

Là nguời chịu trách nhiệm truớc pháp luật và là chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ đựoc giao theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan,

  • Hội đồng thành viên:

Có quyền nhân danh chủ sở hữu công ty để tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, chịu trách nhiệm truớc pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quỳên và nhiệm vụ đựoc giao theo quy đinhk của Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

  • Chủ tịch hội đồng của công ty TNHH một thành viên :

Hội đồng thành viên bầu thành viên làm Chủ tịch, Chủ tịch hội đồng thành viên có thể kiêm giám đốc/ tổng giám đốc công ty.

  • Giám đốc/ Tổng giám đốc:

Điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty TNHH một thành viên, chịu trách nhiệm truớc hội đồng thành viên về việc thực hiênh nhiệm vụ của mình,

  • Kiểm soát viên:

Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm một đến ba kiểm soát viên với nhiệm kỳ không quá ba năm, Kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.


Để được tư vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất của DNG Business, bạn có thể truy cập link website: http://danangnet.vn/thay-doi-dang-ky-kinh-doanh.html.

Hoặc liên hệ chúng tôi:

CÔNG TY TNHH DNG
Địa chỉ: 41 Phan Triêm, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3.707404
HOTLINE: 0915.888.404
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: http://danangnet.vn 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HÀ NỘIDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI TP. HỒ CHÍ MINHDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẢNG NAMDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HỘI ANTHAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ GIẢI THỂ CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG.