Công khai tình hình đấu thầu qua mạng năm 2018

v/v đăng tải công khai tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu qua mạng năm 2018 của các đơn vị

Số ký hiệu 34/KHTC-CNTT Ngày ban hành 15/02/2019
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực  
Đơn vị soạn thảo
Cục Kế hoạch tài chính
Cơ quan ban hành
Bộ Tài chính
Người ký
 Vũ Anh
Tình trạng hiệu lực Không xác định hiệu lực