Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng M & H

extra_toc

Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng M & H được Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy phép đăng ký doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh ngày 30/12/2019 do Ông/Bà TRẦN VI THẢO làm người đại diện theo pháp luật. DNG Business - THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HỒ CHÍ MINH xin giới thiệu những nội dung dưới đây về Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng M & H.

Mã số thuế: 0316089533

1. Thông tin công ty:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG M & H

M & H CONSTRUCTION SERVICE COMPANY LIMITED

M & H CONSTRUCTION SERVICE CO., LTD

Đang hoạt động

0316089533

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

30/12/2019

Tên người đại diện theo pháp luật TRẦN VI THẢO

Số A52 Phú Mỹ, đường D5A , Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Chủ sở hữu:  TRẦN VI THẢO

3. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có): 231.390.000 VNĐ (Tương đương 10.000 USD)

4. Nguồn vốn điều lệ: 100 vốn tư nhân

5. Người đại diện theo pháp luật:

- TRẦN VI THẢO: Giám đốc

6. Ngành, nghề kinh doanh:

Mã ngành Tên ngành, nghề kinh doanh
  Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP). Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn và quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các mặt hàng có mã HS không thuộc danh mục hàng hóa cấm và hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn và quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
4311
Phá dỡ
Chi tiết: Công việc trước khi xây dựng tại các mặt bằng xây dựng (CPC 511)
4312
Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Công việc trước khi xây dựng tại các mặt bằng xây dựng (CPC 511)
4101 (Chính)
Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Dịch vụ xây dựng đối với các công trình xây dựng (CPC 512)
4102
Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Dịch vụ xây dựng đối với các công trình xây dựng (CPC 512)
4211
Xây dựng công trình đường sắt
(CPC 513)
4212
Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Dịch vụ xây dựng đối với các thiết kế dân dụng (CPC 513)
4221
Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Dịch vụ xây dựng đối với các thiết kế dân dụng (CPC 513)
4222
Xây dựng công trình cấp, thoát nước
Chi tiết: Dịch vụ xây dựng đối với các thiết kế dân dụng (CPC 513)
4223
Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
Chi tiết: Dịch vụ xây dựng đối với các thiết kế dân dụng (CPC 513)
4229
Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: Dịch vụ xây dựng đối với các thiết kế dân dụng (CPC 513)
4291
Xây dựng công trình thủy
Chi tiết: Dịch vụ xây dựng đối với các thiết kế dân dụng (CPC 513)
4292
Xây dựng công trình khai khoáng
Chi tiết: Dịch vụ xây dựng đối với các thiết kế dân dụng (CPC 513)
4293
Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
Chi tiết: Dịch vụ xây dựng đối với các thiết kế dân dụng (CPC 513)
4299
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Dịch vụ xây dựng đối với các thiết kế dân dụng (CPC 513)
4321
Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 516)
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
Chi tiết: Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 516) (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514)
4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Dịch vụ xây dựng mang tính chất thương mại (CPC 515); Các dịch vụ cho thuê liên quan đến trang thiết bị xây dựng hoặc tháo dỡ, đập bỏ các công trình xây dựng hay thiết kế dân dụng có người vận hành (không bao gồm các dịch vụ cho thuê liên quan đến máy móc và trang thiết bị xây dựng không có người vận hành thuộc CPC 83107) (CPC 518)
4330
Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Dịch vụ hoàn thiện và kết thúc công trình xây dựng (CPC 517)
4690
Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các mặt hàng có mã HS không thuộc danh mục cấm và hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên ( CPC 622, CPC 632)
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn và quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các mặt hàng có mã HS không thuộc danh mục cấm và hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên ( CPC 622, CPC 632)
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các mặt hàng có mã HS không thuộc danh mục cấm và hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên ( CPC 622, CPC 632)
4752
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các mặt hàng có mã HS không thuộc danh mục cấm và hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên ( CPC 622, CPC 632)

Chi phí thành lập Công ty trọn gói tại DNG Business

12 Việc cần làm đối với công ty mới thành lập

Thủ tục thành lập Công ty TNHH Một thành viên tại Đà Nẵng (Mới nhất năm 2019)

Thủ tục thành lập Công ty TNHH Hai thành viên tại Đà Nẵng (Mới nhất năm 2019)

Thủ tục thành lập Công ty tại Đà Nẵng

DNG Business xin cám ơn các qúy bạn đọc. Trường hợp nếu bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn về các dịch vụ của công ty hãy theo dõi website: https://danangnet.vn/ hoặc liên hệ HOTLINE: 0915888404 để được tư vấn chi tiết.