Cục Thuế Đà Nẵng phấn đấu thu vượt ít nhất 5% dự toán năm 2019

extra_toc
Báo cáo của Cục Thuế Đà Nẵng cho biết, số thu cục thuế ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 đạt 12.765,2 tỷ đồng, đạt 54,4% dự toán năm và tăng 11% (so với cùng kỳ năm 2018). Cục Thuế Đà Nẵng sẽ phấn đấu thu vượt ít nhất 5% dự toán năm 2019.

>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<

 

Thu 6 tháng ước đạt 54,4% dự toán

Ông Trương Công Khoái - Phó Cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng cho biết, thu ngân sách do cục thuế thực hiện ước 6 tháng đầu năm 2019 đạt 12.765,2 tỷ đồng, đạt 54,4% dự toán năm và tăng trưởng 11% (so với cùng kỳ năm 2018).

Nếu loại trừ các yếu tố tăng, giảm thu do chính sách và các khoản thu đột biến, thì tổng thu nội địa không kể tiền sử dụng đất ước thực hiện tăng 13,9%.

Một số lĩnh vực thu, sắc thuế tăng thu so với cùng kỳ như: Khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương ước thực hiện là 781,1 tỷ đồng, đạt 68,2% dự toán và tăng 39%; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước thực hiện là 2.862,9 tỷ đồng, đạt 48% dự toán và tăng 16,9%.

Có 3 khoản thu tăng 30% đến trên 40% là: Thuế thu nhập cá nhân ước thực hiện 1.492,6 tỷ đồng, đạt 60,9% dự toán và tăng 42,5%; lệ phí trước bạ ước thực hiện 664,1 tỷ đồng, đạt 53,1% dự toán và tăng 35%; thuế bảo vệ môi trường ước thực hiện 946,3 tỷ đồng, đạt 45,6% dự toán và tăng 39,6%.

Bên cạnh các khoản thu, sắc thuế tăng cao, thì một số lĩnh vực thu, sắc thuế giảm thu so với cùng kỳ như: Thu tiền sử dụng đất ước thực hiện 2.058,6 tỷ đồng, đạt 82,3% dự toán và bằng 93,1%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước ước thực hiện 471,3 tỷ đồng, đạt 58,9% dự toán và bằng 87,9% cùng kỳ; thu khác ngân sách ước thực hiện 247,9 tỷ đồng, đạt 41,3% dự toán và bằng 70,9%.

Cục Thuế Đà Nẵng cũng cho biết, một số khoản thu có số nộp thấp so với cùng kỳ như: Tiền phạt bằng 73%, khoản thu hồi các khoản chi năm trước bằng 30%, thu tiền bán tài sản bằng 4%…

Triển khai quyết liệt các đề án chống thất thu

Trước tình hình thực tế trên đây, đại diện Cục Thuế Đà Nẵng cho biết, trong quý III/2019, đơn vị sẽ tiếp tục giao nhiệm vụ thu ngân sách đến các phòng thuộc cục thuế và các chi cục thuế quận, huyện; chú trọng công tác theo dõi, nắm bắt tình hình kinh doanh, đánh giá tình hình kê khai nộp thuế của doanh nghiệp trên địa bàn để có giải pháp thu phù hợp.

“Chúng tôi cũng sẽ triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu đạt chỉ tiêu thu tiền thuế nợ và tỷ lệ nợ giao; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế theo kế hoạch, đảm bảo số lượng và chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra; chú trọng và nâng cao hiệu quả về mức truy thu bình quân trên mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra thuế” - ông Khoái nói.

Ngoài việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và thu hồi nợ thuế, Cục Thuế Đà Nẵng cho biết sẽ triển khai quyết liệt các kế hoạch chống thất thu thuế theo đề án của TP. Đà Nẵng về chống thất thu thuế đối với các lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao về thuế.

Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá công tác quản lý thuế, trong đó, tập trung triển khai các nội dung trong chương trình cải cách và hiện đại hoá của ngành; triển khai mạnh mẽ công tác rà soát các thủ tục hành chính thuế để đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuế.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, tăng cường công tác cán bộ, đảm bảo vận hành quy trình quản lý thuế được thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, người lao động, phấn đấu hoàn thành vượt ít nhất 5% dự toán được giao” - ông Khoái nói./.

Năm 2019 phấn đấu thu đạt tối thiểu 24.651 tỷ đồng

Trên cơ sở ước thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019, Cục Thuế Đà Nẵng ước tổng thu nội địa cả năm 2019 là 24.651,6 tỷ đồng, đạt 105% dự toán và bằng 106,3% so với cùng kỳ. Tổng thu nội địa không kể tiền sử dụng đất ước thực hiện 21.651,6 tỷ đồng, đạt 103,2% dự toán và bằng 117,4% so với cùng kỳ. Như vậy, nếu mục tiêu trên đạt được, thì số thu năm 2019 của Cục Thuế Đà Nẵng tiếp tục đạt và vượt dự toán được giao, đóng góp quan trọng vào số thu chung của toàn hệ thống thuế trong năm 2019.

Công Phương - Nhật Minh