Danh sách nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2019

Công bố danh sách nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2019
Số ký hiệu 2355/QĐ-BTC Ngày ban hành 18/12/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/01/2019
Đơn vị soạn thảo
Vụ Tài Chính các ngân hàng và tổ chức tài chính
Cơ quan ban hành
Bộ Tài chính
Người ký
 Huỳnh Quang Hải
Tình trạng hiệu lực Đang hiệu lực