DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI ĐÀ NẴNG

Dịch vụ làm Giấy phép lao động ( Work Permit) tại Đà Nẵng -  DNG Business là dịch vụ uy tín chuyên cung cấp các vấn đề pháp lý, thủ tục cho người nước ngoài. Sau đây là tất cả những thông tin quan trọng mà chúng tôi muốn cung cấp cho Khách hàng để bạn có một cái nhìn tổng thể về dịch vụ mà chúng tôi cung cấp:

MỤC LỤC:

 • 1. Giấy phép lao động là gì?
 • 2. Tại sao phải làm Giấy phép lao động
 • 3. Điều kiện để được cấp Giấy phép lao động
 • 4. Điều kiện để được công nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động lỹ thuật
 • 5. Dịch vụ của chúng tôi
 • 6. Những lợi ích khi sử dụng Dịch vụ xin cấp Giấy phép lao động tại DNG

I.  GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG LÀ GÌ?

Giấy phép lao động (WORK PERMIT) là loại giấy tờ bắt buộc để người nước ngoài có thể lao động một cách hợp pháp tại Việt Nam. Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc đều phải xin cấp giấy phép lao động (đa số các trường hợp người nước ngoài vào Việt Nam làm việc có thời hạn từ 03 (ba) tháng trở lên đều phải xin Giấy phép lao động), trừ một số trường hợp được miễn cấp giấy phép lao động. 

Thông tin trên giấy phép lao động có ghi đầy đủ thông tin người lao động; tên và địa chỉ tổ chức làm việc, vị trí làm việc. Người nước ngoài buộc phải làm công việc chính xác như đã được ghi trong giấy phép, nếu không sẽ bị coi là phạm pháp.

II.  TẠI SAO PHẢI LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG?

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong thời gian trên 03 tháng phải có Giấy phép lao động. Trong trường hợp Doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài mà không xin cấp Giấy phép lao động thì sẽ bị xử phạt

Mức xử phạt khi người nước ngoài không có giấy phép lao động tại Việt Nam

Theo Điều 22 – Nghị định số 95/2013/NĐ-CP của Việt Nam có quy định rõ, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động thì sẽ bị trục xuất còn đối với những doanh nghiệp mà đã sử dụng người lao động không có giấy phép sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng.

Có thể thấy rằng, Giấy phép lao động là loại giấy tờ vô cùng quan trọng đối với Doanh nghiệp và người lao động nước ngoài. Vậy người lao động nước ngoài sẽ phải đảm bảo những điều kiện gì để được cấp giấy phép lao động?

III.  ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG.

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

- Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài. (có lý lịch tư pháp)

- Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Như vậy, để đáp ứng được điều kiện cơ bản nhất để được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam, người lao động nước ngoài phải thuộc một trong các trường hợp: Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

IV . ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ NHÀ QUẢN LÝ, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CHUYÊN GIA HOẶC LAO ĐỘNG LỸ THUẬT:

1. Nhà quản lý, giám đốc điều hành:

-  Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức.

(Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp quy định: “Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty”.)

-  Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Điều kiện để được công nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành:

-  Có giấy phép lao động hoặc hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm có xác định người lao động nước ngoài đã làm việc ở vị trí quản lý, giám đốc điều hành.

-  Văn bản xác nhận là quản lý, giám đốc điều hành do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà người lao động nước ngoài đó đã từng làm việc xác nhận.

2.  Chuyên gia:

Người lao động nước ngoài là chuyên gia phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

-  Có văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài; (trước ngày 01 tháng 4 năm 2016 không bắt buộc);

-  Hoặc có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có xác nhận kinh nghiệm ít nhất 3 năm làm việc  trong chuyên ngành phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

3.  Lao động kỹ thuật:

– Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật và chuyên ngành khác ít nhất 1 năm và xác nhận kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm trong chuyên ngành được đào tạo.

V.  DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI:

DNG Business với kinh nghiệm thực tế và kiến thức chuyên môn của mình, với đội ngũ chuyên viên pháp lý đã nghiên cứu quy định của Pháp luật Việt Nam về điều kiện, trình tự thủ tục cấp giấy phép lao động sẽ là nơi đáng tin cậy để quý khách giao phó công việc của mình.

1.  Hồ sơ khách hàng cần chuẩn bị:

- Bản sao y có chứng thực Hộ chiếu của người nước người dự định tuyển dụng (hoặc bản photo đối với trường hợp đang ở nước ngoài).

- Bản sao chứng thực Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- 04 (bốn) ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, nền trắng, không đeo kính, đầu để trần)

- Bằng cấp của người lao động nước ngoài (Bằng đại học hoặc các bằng cấp có giá trị khác)

- Giấy xác nhận là chuyên gia, Xác nhận kinh nghiệm làm việc, Xác nhận là giám đốc, quản lý hoắc giấy phép lao động, hợp đồng lao động cũ (nếu có),...

Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ.

Lưu ý: Nếu người nước ngoài khám sức khỏe tại Việt Nam thì cần được khám tại một trong các bệnh viện có tên trong danh sách theo công văn số 630/CVL-QLLĐNN ngày 15 tháng 09 năm 2015 của Cục Khám chữa bệnh – Bộ Y tế

- Phiếu lý lịch tư pháp (Criminal Record/ Justice Record) hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự còn hạn của nước ngoài cấp. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp.

Lưu ý: Phiếu lý lịch tư pháp tính đến thời điểm nộp hồ sơ không quá 06 tháng kể từ ngày được cấp hoặc trước ngày hết hạn ghi trên phiếu lý lịch tư pháp.

2.  Các công việc chúng tôi sẽ thực hiện:

 Dịch vụ tư vấn, thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài của DNG Business:

 • Tư vấn các thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Việt Nam (để có thể thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp người nước ngoài cần có xác nhận tạm trú tại Việt Nam);
 • Tư vấn hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định;
 • Tư vấn thủ tục khám sức khỏe tại Việt Nam để xin giấy phép lao động;
 • Dịch, công chứng dịch, hợp pháp lãnh sự các tài liệu phục vụ cho việc cấp giấy phép lao động;
 • Tư vấn điều kiện để được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam;
 • Hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép lao động tại Việt Nam cho khách hàng;
 • Tư vấn các trường hợp không thuộc diện phải cấp giấy phép lao động và thực hiện thủ tục cấp xác nhận thuộc trường hợp không phải xin cấp giấy phép lao động;
 • Đại diện doanh nghiệp và người lao động thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài sau khi được cấp giấy phép lao động.
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục (nếu có) và hỗ trợ Quý khách hàng các công việc liên quan.

Lưu ý: Sau khi người nước ngoài được cấp Giấy phép lao động thì có thể tiến hành xin cấp Thẻ tạm trú theo thời hạn của Giấy phép lao động (thông thường là 02 năm). Khi đã có thẻ tạm trú thì người nước ngoài không cần phải xin Visa Việt Nam

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể cách thức giải quyết cho phù hợp.

VI.    NHỮNG LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI DNG

Vì một thương hiệu DNG Business uy tín và thân thiện, DNG Business luôn cố gắng mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với các giá trị như sau:

 • LINH HOẠT. Chúng tôi có kỹ năng làm việc qua email/zalo/điện thoại.
 • CHÍNH XÁC. Làm đúng nội dung, đúng trình tự và đúng phát luật.
 • PHÍ TỐT NHẤT. Khách hàng yên tâm với phí dịch vụ tốt nhất.
 • NHANH CHÓNG. Công việc tiến hành nhanh chóng và đúng hẹn.
 • TẬN NƠI. Chúng tôi không ngại di chuyển để hỗ trợ.
 • CHU ĐÁO. Tư vấn và nhắc nhở tận tình sau thành lập.
 • HẬU MÃI. Tư vấn miễn phí 12 tháng sau thành lập.
 • THÀNH CÔNG. DNG Brand luôn theo đuổi cho đến thành công.

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp quý doanh nghiệp hiểu thêm về Dịch vụ xin cấp Giấy phép lao động tại Đà Nẵng. Hãy liên hệ DNG Business qua hotline 02363707404 hoặc 0915888404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về Dịch vụ xin cấp Giấy phép tại Đà Nẵng.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.

 

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 41 Phan Triêm, Phường Hòa Xuân, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3.707404
Mobile: 0915.888.404
Website: danangnet.vn

SÀI GÒN

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà HP, 60 Nguyễn Văn Thủ, Đakao, Quận 1
Điện thoại: 02822446739
Mobile: 0833.888.404
Website: hcm.com.vn

HÀ NỘI

Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, p. Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa
Điện thoại: 02422612929
Mobile: 0899.888.404
Website: www.hno.vn

 

GỌI NGAY

0915.888.404