Dịch Vụ Tăng/Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Tại Đà Nẵng

"DỊCH VỤ TĂNG/GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG" Trong quá trình hoạt động kinh doanh vì một lý do nào đó mà công ty phải thay đổi tăng vốn điều lệ hoặc giảm vốn điều lệ. 

DNG Business cung cấp dịch vụ tăng giảm vốn điều lệ công ty tại Đà Nẵng cho những khách hàng chưa nắm rõ thủ tục củng như không có thời gian.

Xem thêm>> Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty tại Đà Nẵng

I.HÌNH THỨC TĂNG/GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

1.Hình thức tăng vốn điều lệ

-  Tăng vốn góp của công ty

-  Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

-  Riêng đối với công ty cổ phần: Vốn điều lệ của công ty cổ phần được điều chỉnh tăng trong các trường hợp (Theo quy định tại Thông tư 19/2003/TT-BTC):

 • Phát hành cổ phiếu mới để huy động thêm vốn;;
 • Chuyển đổi trái phiếu đã phát hành thành cổ phần;
 • Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu;
 • Phát hành cổ phiếu mới để thực hiện sáp nhập một bộ phận hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác vào công ty;
 • Kết chuyển nguồn thặng dư vốn để bổ sung tăng vốn điều lệ.

2.Hình thức giảm vốn điều lệ

Đối với Công ty TNHH một thành viên:

Công ty TNHH một thành viên được giảm vốn điều lệ trong hai trường hợp sau:

 • Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm;
 • Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn khi thực hiện góp vốn thành lập công ty

Đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được giảm vốn điều lệ theo một trong các hình thức sau:

 • Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên công ty theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm;
 • Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Vốn điều lệ không được các thành viên công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn khi thực hiện góp vốn thành lập công ty theo quy định tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp.

Đối với Công ty Cổ phần

Công ty cổ phần có thể thực hiện giảm vốn điều lệ theo các hình thức sau:

 • Giảm vốn do không được các cổ đông thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp đầy đủ và đúng hạn:
 • Giảm vốn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông:
 • Giảm vốn do công ty mua lại số cổ phần đã phát hành

II. DỊCH VỤ TĂNG/ GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ TẠI DNG BUSINESS

 • Tư vấn các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ.
 • Tư vấn các phương thức tăng, giảm vốn điều lệ.
 • Tư vấn trách nhiệm pháp lý của mỗi thành viên/cổ đông có liên quan.
 • Tư vấn trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật đối với việc tăng vốn.
 • Tư vấn những quy định pháp luật về việc thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;
 • Tư vấn phương án tăng vốn từng loại hình công ty;
 • Tư vấn về hàng lang pháp lý và trách nhiệm liên quan của các thành viên, cổ đông
  Tư vấn về trách nhiệm của người đại diện pháp luật sau khi thực hiện tăng, giảm vốn điều lệ
 • Các nội dung khác có liên quan.

III.CÔNG VIỆC CỦA DNG BUSINESS THỰC HIỆN

Bước 1: Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi dựa trên những thông tin Quý khách hàng cung cấp, sẽ tư vấn sơ bộ cho Quý khách hàng các điều kiện cũng như thủ tục để thực hiện tăng vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn.

Bước 2: Sau khi ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý, DNG Business sẽ thực hiện soạn thảo và hoàn tất toàn bộ hồ sơ thực hiện tăng vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn cho Quý khách hàng.

Bước 3: Thay mặt cho Quý khách hàng trực tiếp nộp hồ sơ và làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có).

Bước 4: Nhận và bàn giao kết quả cho Quý khách hàng. 

IV.THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP

Khi sử dụng dịch vụ tại DNG Business, Chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách hàng soạn thảo tất cả các giấy tờ, hồ sơ pháp lý. Khách hàng chỉ cần cung cấp những thông tin, hồ sơ sau:

-  Bản sao Đăng ký kinh doanh

-  Thông tin của thành viên góp vốn mới (trong trường hợp bổ sung thêm thành viên góp vốn).

-  Số vốn điều lệ tăng lên.

V.THỜI GIAN LÀM VIỆC

Thời gian để DNG Business thực hiện Thủ tục tăng/giảm vốn điều lệ Công ty cho Quý khách hàng là: 03-05 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ.

Để nắm được chi tiết quy trình cũng như Phí dịch vụ tăng/giảm vốn điều lệ công ty, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn. HOTLINE 0915 888 404 hoặc 02363 707 404

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.