Điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chỉ ngân sách nhà nước năm 2018

về vỉệc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chỉ ngân sách nhà nước năm 2018

Số ký hiệu 2298/QĐ-BTC Ngày ban hành 06/12/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 06/12/2018
Đơn vị soạn thảo
Cục Kế hoạch tài chính
Cơ quan ban hành
Bộ Tài chính
Người ký
 Huỳnh Quang Hải
Tình trạng hiệu lực Đang hiệu lực