Điều Kiện Kinh Doanh Dịch Vụ Y Tế Đối Với Nhà Đầu Tư Nước Ngoài

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các tệ nạn xã hội theo đó cũng gia tăng nhanh chóng. Đấy là lúc dịch vụ y tế và chăm sóc xã hội cũng cần được phải coi trọng.

Đây vừa là lo ngại vừa là cơ hội phát triển đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Vậy để các Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Tham Gia Vao Lĩnh Vực Y Tế cần đáp ứng những điều kiện gì . Dưới đây, DNG Business sẽ cung cấp các thông tin cần thiết về vấn đề này.

1.BỆNH VIỆN

Không có quy định điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài

2.CÁC DỊCH VỤ NHA KHOA KHÁM BỆNH

Đối với WTO, FTAs: Không có điều kiện hạn chế, ngoại trừ mức vốn đầu tư tối thiểu là 2 triệu USD đối với bênh xá đa khoa và 200.000USD đối với bệnh xá chuyên khoa

Đối với AFAs: Không hạn chế đối với các dịch vụ y tế tổng hợp, dịch vụ y tế chuyên ngành, các dịch vụ nha khoa

Đối với pháp luật Việt Nam: Không có quy định điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài2. Các dịch vụ nha khoa khám bệnh

Điều kiện kinh doanh dịch vụ y tế và xã hội đối với nhà đầu tư nước ngoài

3.DỊCH VỤ XÃ HỘI: DỊCH VỤ XÃ HỘI CÓ NƠI ĂN Ở VÀ DVXH KHÔNG CÓ NƠI ĂN Ở

Đối với WTO, VKFTAs: Không có quy định điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài

Đối với FTAs: Tỷ lệ vốn điều lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 70%

Đối với pháp luật Việt Nam: Không có quy định điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài 

4.DỊCH VỤ Y TÁ, VẬT LÝ TRỊ LIỆU VÀ TRỢ LÝ CÁ NHÂN

Không có quy định điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài

5.CÁC DỊCH VỤ SỨC KHỎE CON NGƯỜI KHÁC

Đối với WTO: Không có quy định điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài

Đối với AFAs:  Tỷ lệ vốn điều lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 70%

Hình thức đầu tư: liên doanh.

Đối với pháp luật Việt Nam: Không có quy định điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài

LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG
DNG Business xin cám ơn các qúy bạn đọc. 
Trường hợp nếu bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn về vấn đề này theo dõi website: DNG BUSINESS hoặc liên hệ số điện thoại: 0915888404 để được tư vấn chi tiết.