Điều kiện kinh doanh hành nghề luật sư

>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<

Ngành nghề luật sư ngày càng được nhiều người ưa thích và theo học. Tuy nhiên, để hành nghề Luật sư cần đáp ứng những điều kiện gì?. Dưới đây, DNG Business sẽ cung cấp những thông tin cụ thể về vấn đề này.

1. Điều kiện đối với hành nghề luật sư trong nước

 Điều kiện đối với hành nghề luật sư trong nước

1. Chứng chỉ hành nghề luật sư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp

Tiêu chuẩn cấp chứng chỉ hành nghề luật sư gồm:

a) Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt;

c) Có bằng cử nhân luật;

d) Đã được đào tạo nghề luật sư;

e) Đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư;

f) Có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư.

2. Quyết định gia nhập Đoàn luật sư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3. Làm việc trong tổ chức hành nghề luật sư (Văn phòng luật sư, công ty luật) hoặc làm việc với tư cách cá nhân. Điều kiện luật sư hành nghề với tư cách cá nhân:

a) Phải là luật sư;

b) Có hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức không phải là tổ chức hành nghề luật sư.

c) Phải đăng ký hành nghề tại Sở Tư pháp nơi có Đoàn luật sư mà luật sư đó là thành viên

Điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư (văn phòng luật sư, công ty luật) hoặc làm việc với tư cách cá nhân

1. Luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư phải có ít nhất hai năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật luật sư;

2. Tổ chức hành nghề luật sư phải có trụ sở làm việc.

2. Điều kiện đối với luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam

Điều kiện đối với luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam

Luật sư nước ngoài đáp ứng đủ các điều kiện sau đây thì được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam:

1. Có Chứng chỉ hành nghề luật sư đang còn hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

2. Có kinh nghiệm tư vấn pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế;

3. Cam kết tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam;

4. Được tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài cử vào hành nghề tại Việt Nam hoặc được chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư của Việt Nam đồng ý tuyển dụng vào làm việc tại các tổ chức đó.

3. Điều kiện đối với tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam 

Điều kiện đối với tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

1. Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp

Điều kiện cấp giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

1.1. Cam kết và bảo đảm tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

1.2. Cam kết và bảo đảm có ít nhất hai luật sư nước ngoài, kể cả Trưởng chi nhánh, Giám đốc công ty luật nước ngoài có mặt và hành nghề tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong khoảng thời gian liên tục mười hai tháng;

1.3. Trưởng chi nhánh, Giám đốc công ty luật nước ngoài tại Việt Nam phải có ít nhất hai năm liên tục hành nghề luật sư.

2. Giấy đăng ký hoạt động do Sở Tư pháp ở địa phương nơi đặt trụ sở cấp

Theo trang điện tử đăng ký kinh doanh