Điều Kiện Kinh Doanh Sản Xuất, Phát Hành Và Phổ Biến Phim

 

Ngày nay, phim điện ảnh hay truyền hình đều là phương tiện giải trí thông thường đối với người dân. Liệu rằng, việc sản xuất, phát hành và phổ biến phim có dễ dàng hay không?

Trả lời cho câu hỏi đó, DNG Business sẽ cung cấp những thông tin cụ thể để người đọc hiểu rõ những điều kiện cần khi tham gia kinh doanh phim ảnh này.

1. Điều kiện đối với sản xuất phim

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim:

Điều kiện để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim là:             

1.1 Có vốn pháp định theo quy định của Chính phủ

1.1.1 Vốn pháp định là 1.000.000.000 đồng (một tỷ VNĐ), được xác định bằng một trong các văn bản sau:

a) Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một hoặc hai thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức;

b) Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên;

c) Bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mà chủ sở hữu là cá nhân.

1.1.2 Đối với số vốn được góp bằng tiền phải có xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập. Số tiền ký quỹ phải bằng số vốn góp bằng tiền của các thành viên sáng lập và chỉ được giải tỏa sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

1.1.3 Đối với số vốn được góp bằng tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

1.1.4 Đối với doanh nghiệp đang hoạt động có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh sản xuất phim thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan kiểm toán độc lập về số vốn hiện có của doanh nghiệp được đưa vào góp vốn thể hiện trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất bảo đảm lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định quy định

1.2 Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 15 của Luật Điện ảnh 2006 và Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009

1.2.1 Có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.

1.2.2 Có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động điện ảnh.

2. Giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

2.1 Kịch bản văn học bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài

Điều Kiện Kinh Doanh Sản Xuất, Phát Hành Và Phổ Biến Phim

2. Điều kiện đối với doanh nghiệp phát hành phim

1. Doanh nghiệp khác có đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu phim phải có rạp chiếu phim để tham gia phổ biến.

2. Phim xuất khẩu phải có giấy phép phổ biến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Phim nhập khẩu phải có bản quyền hợp pháp và không vi phạm quy định tại Điều 11 của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11

3. Điều kiện đối với cơ sở chiếu phim

1. Phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật của rạp chiếu phim và được Cục Điện ảnh ra Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận đánh giá phù hợp với Quy chuẩn kỹ thật quốc gia về Rạp chiếu phim.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc cơ sở chiếu phim phải tổ chức chiếu phim có giấy phép phổ biến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh hoặc quyết định phát sóng của Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, giám đốc đài phát thanh - truyền hình cấp tỉnh;

3. Bảo đảm tỷ lệ số buổi chiếu phim Việt Nam so với phim nước ngoài, giờ chiếu phim Việt Nam, thời lượng và giờ chiếu phim cho trẻ em theo quy định của Chính phủ.

Theo trang điện tử đăng ký kinh doanh