Hồ Sơ Thành Lập Công Ty Cổ Phần Tại Đà Nẵng

Hồ sơ thành lập Công ty Cổ phần tại Đà Nẵng - Chuẩn bị hồ sơ Thành lập doanh nghiệp hay thành lập công ty Cổ phần là bước đầu tiên nhưng vô cùng quan trọng trong kế hoạch kinh doanh, khởi nghiệp của mỗi cá nhân.

Vậy, hồ sơ thành lập Công ty cần những giấy tờ gì? Soạn thảo như thế nào? DNG Business sẽ hướng dẫn trong bài viết dưới đây:

Hồ Sơ Thành Lập Công Ty Cổ Phần Tại Đà Nẵng

1.  Hồ sơ thành lập Công ty Cổ phần tại Đà Nẵng

Bao gồm:

-   Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

-   Điều lệ công ty.

 Danh sách Cổ đông sáng lập, Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.

-   Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

 • Trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân: Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, thẻ căn cước Công dân...;
 • Trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chứcQuyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định như đối với cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng;

-   Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Giấy ủy quyền cho người đại diện nộp hồ sơ (nếu có)

Chứng minh nhân dân của người đại diện nộp hồ sơ (nếu có)

Khi sử dụng dịch vụ tại DNG Business, Chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách hàng soạn thảo tất cả các giấy tờ, hồ sơ pháp lý.

2. Những lưu ý khi soạn thảo hồ sơ Công ty Cổ phần

Có 02 vấn đề cần lưu ý khi soạn thảo:

Thứ nhất, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

 • Điền thông tin theo hướng dẫn phần in nghiêng;
 • Địa chỉ trụ sở chính cần ghi theo thứ tự: số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố, quốc gia;
 • Mã ngành kinh doanh: Ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
 • Thông tin đăng ký thuế: Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) có thể trùng hoặc không trùng với người đại diện theo pháp luật; Thông tin về kế toán trưởng: kê khai nếu có.
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty ký vào Giấy đề nghị.

Thứ hai, Điều lệ công ty

Điều lệ công ty là bản thỏa thuận giữa những người chủ sở hữu công ty với nhau, là sự cam kết, ràng buộc các thành viên trong một luật lệ chung, được soạn thảo căn cứ trên những khuôn mẫu chung của pháp luật, để ấn định các nguyên tắc về cách thức thành lập, quản lý, hoạt động và giải thể của doanh nghiệp.

Căn cứ theo quy định tại Điều 25 Luật doanh nghiệp 2014, Điều lệ công ty phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp và tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có).
 • Vốn điều lệ của doanh nghiệp; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần.
 • Ngành, nghề kinh doanh của công ty.
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của cổ đông sáng lập.
 • Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi cổ đông; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập.
 • Cơ cấu tổ chức quản lý công ty.
 • Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.
 • Thể thức thông qua quyết định, nghị quyết của công ty.
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong hoạt động kinh doanh.
 • Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên trong danh nghiệp.
 • Những trường hợp các cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần.
 •  Các trường hợp giải thể doanh nghiệp, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản doanh nghiệp.
 • Thể thức sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty.

Trên đây là những loại giấy tờ cần có và những thành phần hồ sơ để trả lời cho thắc mắc hồ sơ thành lập Công ty Cổ phần bao gồm những gì? Hãy liên hệ DNG Business qua HOTLINE 0915 888 404 hoặc 02363 707 404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về Thủ tục Thành lập Công ty.

=> Bài liên quan: Danh Mục Ngành, Nghề Đầu Tư Kinh Doanh Có Điều Kiện

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.