Hồ sơ thành lập Công ty TNHH Hai thành viên tại Đà Nẵng

Hồ sơ thành lập Công ty TNHH Hai thành viên tại Đà Nẵng - Để chính thức đi vào hoạt động thì doanh nghiệp nhất thiết phải tiến hành thủ tục thành lập. Muốn thực hiện thủ tục này thì doanh nghiệp cần nộp hồ sơ hợp lệ đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Luật doanh nghiệp năm 2014 có quy định cụ thể như sau:

"Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ."

Bởi vì vậy, Thủ tục thành lập doanh nghiệp quan trọng nhất là hồ sơ được nộp phải hợp lệ và đầy đủ các yếu tố liên quan. Chính vì vậy mà cách thức để soạn thảo hồ sơ được xem là nhân tố quyết định. 

1.  Hồ sơ thành lập Công ty Cổ phần tại Đà Nẵng

Bao gồm:

-   Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

-   Điều lệ công ty.

-   Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với thành viên nước ngoài là tổ chức.

-   Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

 • Trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân: Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, thẻ căn cước Công dân...;
 • Trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định như đối với cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

-  Giấy ủy quyền cho người đại diện nộp hồ sơ (nếu có)

-  Chứng minh nhân dân của người đại diện nộp hồ sơ (nếu có)

Khi sử dụng dịch vụ tại DNG Business, Chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách hàng soạn thảo tất cả các giấy tờ, hồ sơ pháp lý.

2. Những lưu ý khi soạn thảo hồ sơ Công ty TNHH Hai thành viên

Có 02 vấn đề cần lưu ý khi soạn thảo:

Thứ nhất, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

 • Điền thông tin theo hướng dẫn phần in nghiêng;
 • Địa chỉ trụ sở chính cần ghi theo thứ tự: số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố, quốc gia;
 • Mã ngành kinh doanh: Ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
 • Thông tin đăng ký thuế: Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) có thể trùng hoặc không trùng với người đại diện theo pháp luật; Thông tin về kế toán trưởng: kê khai nếu có.
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty ký vào Giấy đề nghị.

Thứ hai, Điều lệ công ty

Điều lệ công ty là bản thỏa thuận giữa những người chủ sở hữu công ty với nhau, là sự cam kết, ràng buộc các thành viên trong một luật lệ chung, được soạn thảo căn cứ trên những khuôn mẫu chung của pháp luật, để ấn định các nguyên tắc về cách thức thành lập, quản lý, hoạt động và giải thể của doanh nghiệp.

Căn cứ theo quy định tại Điều 25 Luật doanh nghiệp 2014, Điều lệ công ty phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp và tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có).
 • Vốn điều lệ của doanh nghiệp;
 • Ngành, nghề kinh doanh của công ty.
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên.
 • Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên;
 • Cơ cấu tổ chức quản lý công ty.
 • Quyền và nghĩa vụ của các thành viên
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.
 • Thể thức thông qua quyết định, nghị quyết của công ty.
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong hoạt động kinh doanh.
 • Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên trong danh nghiệp.
 • Những trường hợp các thành viên có quyền yêu cầu công ty chuyển nhượng phần vốn góp.
 •  Các trường hợp giải thể doanh nghiệp, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản doanh nghiệp.
 • Thể thức sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty.

Trên đây là những loại giấy tờ cần có và những thành phần hồ sơ để trả lời cho thắc mắc hồ sơ thành lập Công ty TNHH Hai thành viên bao gồm những gì? Hãy liên hệ DNG Business qua HOTLINE 0915 888 404 hoặc 02363 707 404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về Thủ tục Thành lập Công ty.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.