Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính Công Ty TNHH Một Thành Viên

 

Theo khoản 2 điều 29 Luật doanh nghiệp 2014, địa chỉ trụ sở chính nằm trong nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nên doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định tại điều 31 Luật doanh nghiệp 2014 trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi.

Vậy Hồ Sơ Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính Công Ty TNHH Một Thành Viên gồm những gì?

Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính Công Ty TNHH Một Thành Viên

Theo quy định tại điều 43 Luật doanh nghiệp 2014 về Trụ sở chính của doanh nghiệp thì:

“Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).”

Công ty TNHH một thành viên tại Đà Nẵng cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại điều 40 về Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

1. Doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm(mẫu 08 và 09)
2. Sau đó, tuỳ thuộc địa chỉ trụ sở mới có trực thuộc tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký không để chuẩn bị hồ sơ hợp lệ.

Nếu địa chỉ trụ sở mới vẫn trực thuộc tỉnh

Thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở cũ, doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đăng ký.

Hồ sơ gồm:

– Thông báo về việc thay đổi địa điểm;

– Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

– Bản sao công chứng Giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu;

– Văn bản uỷ quyền cho người đại diện làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh (nếu cần).

Nếu địa chỉ trụ sở mới nằm ở tỉnh

Thành phố trực thuộc trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, hồ sơ nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới. Khi đó ngoài các hồ sơ nêu trên cần:

– Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty đã sửa đổi

– Danh sách người đại diện theo uỷ quyền

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, theo quy định tại khoản 3 điều 31 Luật doanh nghiệp 2014, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản đến doanh nghiệp, trong đó ghi rõ các nội dung cần sửa đổi, bổ sung để doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.

Hồ sơ và thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty TNHH một thành viên tại Đà Nẵng thường mất nhiều thời gian và gặp khó khăn đối với phần lớn các doanh nghiệp mới gặp lần đầu.

DNG Bussiness - luôn luôn sãn sàng để tư vấn và giúp hồ trợ cho doanh nghiệp về thủ tục cũng như quy trình làm việc tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.