Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
 
Số ký hiệu 07/VBHN-BTC Ngày xác thực 14/04/2017
Loại văn bản Nghị định Đơn vị soạn thảo
Vụ Pháp chế
Lĩnh vực
Tài chính khác
Cơ quan hợp nhất Bộ Tài chính Người ký
 Vũ Thị Mai