Hướng dẫn xử lý hóa đơn sai sót theo thông tư 39

>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<

Hóa đơn hiện nay được sử dụng rất phổ biến trong thị trường, tuy nhiên, việc sai sót khi lập hóa đơn là không thể tránh khỏi nhưng lại thiếu kinh nghiệm cũng như kiến thức để xử lý. Dưới đây, DNG Business sẽ cung cấp các thông tin cần thiết để giải quyết vấn đề này.

Trường hợp 1: Lập hóa đơn nhưng chưa giao cho người mua
Khi lập hóa đơn nhưng chưa giao cho người mua mà phát hiện sai sót thì xử lý theo từng thời điểm như sau:
1 - Chưa xé hóa đơn khỏi quyển hóa đơn
Khi lập hóa đơn mà phát hiện ra sai sót tiêu thức hóa đơn như: Sai mã số thuế, sai số tiền, sai địa chỉ …nhưng chưa xé hóa đơn ra khỏi quyển thì xử lý như sau:
- Gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn lập sai
- Lập hóa đơn mới.
2 - Đã xé hóa đơn ra khỏi quyển nhưng chưa giao cho bên mua
Khi lập hóa đơn mà phát hiện sai sót dù bất kì tiêu thức nào của hóa đơn mà đã xé hóa đơn ra khỏi quyển thì xử lý như sau:
- Gạch chéo các liên của hóa đơn;
- Kẹp hóa đơn vào vị trí cũ (để giải trình sau này).
- Lập hóa đơn mới.

Trường hợp 2. Hóa đơn đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai
Hóa đơn viết sai tiêu thức nào cũng phải xử lý như sau:
- Người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai;
Xem tại: Hướng dẫn viết Biên bản thu hồi hóa đơn theo Thông tư 39
- Lập hóa đơn mới (dùng hóa đơn mới để kê khai).
Lưu ý: Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai.

Trường hợp 3: Hóa đơn đã giao và kê khai thuế
1 - Nếu sai sót của hóa đơn nhưng không ảnh hưởng đến tiền thuế
- Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai
+ Nếu sai cao hơn thì các bên lập biên bản điều chỉnh tăng.
+ Nếu sai cao hơn thì các bên lập biên bản điều chỉnh giảm.
Xem tại: Hướng dẫn viết Biên bản điều chỉnh hóa đơn
- Người bán lập hóa đơn điều chỉnh
Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…
2 - Nếu sai sót của hóa đơn không ảnh hưởng đến tiền thuế
- Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết
+ Nếu sai cao hơn thì các bên lập biên bản điều chỉnh tăng.
+ Nếu sai thấp hơn thì các bên lập biên bản điều chỉnh giảm.
- Người bán lập hóa đơn điều chỉnh
+ Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu
+ Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
- Kê khai thuế: Kê khai vào kỳ hiện tại. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG
DNG Business xin cám ơn các qúy bạn đọc. 
Trường hợp nếu bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn về vấn đề này theo dõi website: https://danangnet.vn/ hoặc liên hệ số điện thoại: 0915888404 để được tư vấn chi tiết.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HỘI ANDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẢNG NAMDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG