Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quỵết số 125/NQ-CP

Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quỵết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 cua Chínii phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
=> Tour du lịch hà nội đi đà nẵng với lịch trình chi tiết thú vị.
Số ký hiệu 2201/QĐ-BTC Ngày ban hành 20/11/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/11/2018
Đơn vị soạn thảo
Vụ Tổ chức Cán bộ
Cơ quan ban hành
Bộ Tài chính
Người ký
 Đinh Tiến Dũng
Tình trạng hiệu lực Đang hiệu lực