Kế toán xuất nhập khẩu cần làm gì?

extra_toc

Làm kế toán tại công ty xuất nhập khẩu không chỉ cần hiểu rõ quy trình hạch toán mà cần hiểu biết về các hồ sơ, thủ tục hải quan. Cách sắp xếp hồ sơ lưu để phục vụ cho cơ quan thuế và cục hải quan quyết toán.

Bài viết này, giúp các bạn hiểu rõ hơn về các công việc của một kế toán xuất nhập khẩu phải làm.

1. Hồ sơ, thủ tục liên quan kế toán xuất nhập khẩu cần nắm được

1.1  Hồ sơ nhập khẩu

+ Hợp đồng nhập khẩu hàng hoá. Trong nội dung hợp đồng sẽ có đầy đủ các thông tin cần thiết về quy trình mua, bán hàng hóa, thanh toán tiền hàng.

+ Đến ngân hàng tiến hành lập L/C để trợ giúp trong quá trình thanh toán quốc tế.

+ Hoá đơn nhập khẩu

+ Tờ khai hải quan 

+ Các bảng kê chi tiết về hàng hoá kèm theo

1.2 Hồ sơ xuất khẩu

+ Hợp đồng xuất khẩu. Trong nội dung hợp đồng có đầy đủ các thông tin quy định các tiêu chí cần thiết

+ Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list), Hóa đơn thương mại (Invoice commercial) kèm theo bảng kê chi tiết hàng hóa xuất khẩu.

+ Giấy chứng nhận nguồn gốc, hóa đơn, hải quan.

+ Tiếp đó là tiến trình giao hàng hóa cho bên mua.

+ Hoá đơn xuất khẩu( nếu có) hoặc hoá đơn GTGT thay thế cho hoá đơn xuất khẩu theo quy định của thông tư 39/2014/TT-BTC. 

2. Phương pháp hạch toán 

2.1 Quy trình hạch toán nhập khẩu

–  Phản ánh giá mua của nhà cung cấp nước ngoài

Nợ TK 1561: Giá mua hàng nhập khẩu

  Có TK 331:  Phải trả nhà cung cấp  nước ngoài

– Phản ánh thuế nhập khẩu: thuế nhập khẩu được coi là chi phí và tính vào giá vốn của hàng NK

Nợ TK 1562: Chi phí mua hàng.(Thuế nhập khẩu) tăng lên

   Có TK 3333: Thuế Nhập khẩu phải nộp tăng lên

– Phản ánh thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và được coi là chi phí tính vào giá vốn của hàng nhập khẩu

Nợ TK 1562: Chi phí mua hàng (Thuế TTĐB) tăng lên

   Có TK 3332: Thuế TTĐB

– Phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu

Nợ TK 1331: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

  Có TK 33312: Thuế GTGT của hàng nhập khẩu – Ghi nhận khoản thuế này phải nộp tăng lên

Chú ýVới tờ khai nhập khẩu thì khi nào kế toán đã nộp đầy đủ thuế GTGT hàng nhập khẩu và thuế NK vào ngân sách nhà nước  thì lúc đó kế toán mới được phép kê khai và khấu trừ tờ khai này.

+ Khi nộp tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu cho chi cục hải quan, căn cứ vào giấy nộp tiền hoặc ủy nhiệm chi qua tài khoản ngân hàng kế toán hạch toán.

Nợ TK 3333: Thuế nhập khẩu phải nộp giảm đi 

Nợ TK 33312: Thuế GTGT  hàng nhập khẩu phải nộp giảm đi 

 Có TK 111: Nếu nộp bằng tiền mặt 

 Có TK 112: Nếu nộp bằng tiền gửi ngân hàng.

2.2 Quy trình hạch toán xuất khẩu 

– Phản ánh doanh thu bán hàng

Nợ TK 131

 Có TK 5111

 Có TK 3331

– Phản ánh giá vốn

Nợ TK 632

 Có TK 156

– Phản ánh tiền khách hàng nước ngoài thanh toán vào tài khoản ngoại tệ

Nợ TK 1122

  Có TK 131

Đồng thời ghi đơn 

Nợ TK 007: Số ngoại tệ 

– Phản ánh chuyển tiền ngoại tệ sang việt nam đồng

Nợ TK 1121

  Có TK 1122: Số ngoại tệ * tỷ giá giao dịch