Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài

Về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
Số ký hiệu 04/VBHN-BTC Ngày xác thực 02/03/2017
Loại văn bản Nghị định Đơn vị soạn thảo
Vụ Pháp chế
Lĩnh vực
Tài chính khác
Cơ quan hợp nhất Bộ Tài chính Người ký
 Trần Văn Hiếu