MẪU BIỂU KẾ TOÁN

Hướng Dẫn Kê Khai Phụ Lục Thuế TNDN Về Chuyển Nhượng BĐS

Hướng Dẫn Kê Khai Phụ Lục Thuế TNDN Về Chuyển Nhượng BĐS

Thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản vẫn còn  là vấn đề gây nhiều rắc rối cho các doanh nghiệp, tổ chức? 

Dưới đây, DNG Business sẽ cung cấp những thông tin cụ thể Hướng Dẫn Kê Khai Phụ Lục Thuế TNDN Về Chuyển Nhượng Bất Động Sản

 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG
DNG Business xin cám ơn các qúy bạn đọc. 
Trường hợp nếu bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn về vấn đề này theo dõi website: DNG BUSINESS hoặc liên hệ số điện thoại: 0915888404 để được tư vấn chi tiết.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HỘI ANDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẢNG NAM, DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG

Thủ Tục Thuế Doanh Nghiệp Mới Thành Lập Cần Lưu Ý

Thủ Tục Thuế Doanh Nghiệp Mới Thành Lập Cần Lưu Ý

Để hoạt động tốt sau khi thành lập, các đơn vị cần phải nắm rõ những thông itin cơ bản liên quan đến thuế để việc kinh doanh được thuận lợi, không gặp bất cứ trở ngại nào. Dưới đây là những thủ tục liên quan đến thuế mà các đơn vị, tổ chức cần phải lưu ý và thực hiện ngay sau khi thành lập doanh nghiệp DNG Business xin lưu ý đến quý bạn đọc.

Mẫu Biểu Hợp Đồng Ủy Nhiệm Thu Thuế

Mẫu Biểu Hợp Đồng Ủy Nhiệm Thu Thuế

 

Chuyển Hồ Sơ Hoàn Thuế Sang Kiểm Tra Trước Hoàn Thuế Sau

Chuyển Hồ Sơ Hoàn Thuế Sang Kiểm Tra Trước Hoàn Thuế Sau

 

Các vấn đề về thuế luôn là điều mà các doanh nghiệp đặt lên hàng đầu và quan tâm chú trọng.

Dưới đây, DNG Business sẽ cung cấp những thông tin cụ thể liên quan đến thông báo về việc chuyển hồ sơ hoàn thuế sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG
DNG Business xin cám ơn các qúy bạn đọc. 
Trường hợp nếu bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn về vấn đề này theo dõi website: DNG BUSINESS hoặc liên hệ số điện thoại: 0915888404 để được tư vấn chi tiết.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HỘI ANDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẢNG NAM, DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG

Quyết định về việc hoàn thuế

Quyết định về việc hoàn thuế

 

Mẫu biểu tờ khai phí, lệ phí

Mẫu biểu tờ khai phí, lệ phí

 

Tờ khai phí xăng dầu

Tờ khai phí xăng dầu

 

Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường

Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường

 

Bảng Phân Bổ Số Thuế GTGT Của Cơ Sở Sản Xuất Thuỷ Điện

Bảng Phân Bổ Số Thuế GTGT Của Cơ Sở Sản Xuất Thuỷ Điện

 

Thủy điện là 1 ngành đặc biệt khác với các loại hình kinh doanh khác do vậy, thuế liên quan đến ngành này cũng khác.

Dưới đây, DNG Business sẽ cung cấp những thông tin cụ thể về Bảng Phân Bổ Số Thuế GTGT Của Cơ Sở Sản Xuất Thuỷ Điện Cho các địa phương

 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG
DNG Business xin cám ơn các qúy bạn đọc. 
Trường hợp nếu bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn về vấn đề này theo dõi website: DNG BUSINESS hoặc liên hệ số điện thoại: 0915888404 để được tư vấn chi tiết.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HỘI ANDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẢNG NAM, DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG

Tờ Khai Thuế GTGT Cho CSSX Thuỷ Điện Phụ Thuộc EVN

Tờ Khai Thuế GTGT Cho CSSX Thuỷ Điện Phụ Thuộc EVN

 

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh về thủy điện sẽ có cách kê khai thuế GTGT khác với các doanh nghiệp khác do vậy tờ khia thuế GTGT cũng khác biệt so vơi các loại hình doanh nghiệp? 

Dưới đây, DNG Business sẽ cung cấp những thông tin cụ thể về Tờ Khai Thuế GTGT Cho CSSX Thuỷ Điện Phụ Thuộc EVN

 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG
DNG Business xin cám ơn các qúy bạn đọc. 
Trường hợp nếu bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn về vấn đề này theo dõi website: DNG BUSINESS hoặc liên hệ số điện thoại: 0915888404 để được tư vấn chi tiết.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HỘI ANDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẢNG NAM, DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG

Mẫu biểu tờ khai quyết toán phí, lệ phí

Mẫu biểu tờ khai quyết toán phí, lệ phí

 

Bảng Phân Bổ Thuế Tài Nguyên Phải Nộp Của CSSX Thuỷ Điện

Bảng Phân Bổ Thuế Tài Nguyên Phải Nộp Của CSSX Thuỷ Điện

 

Đối với những ngành chuyên biệt thì việc tính thuế và khai thuế sẽ được quy định bằng văn bản riêng của pháp luật.

Dưới đây, DNG Business sẽ cung cấp những thông tin cụ thể về bảng phân bổ số thuế tài nguyên phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương

 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG
DNG Business xin cám ơn các qúy bạn đọc. 
Trường hợp nếu bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn về vấn đề này theo dõi website: DNG BUSINESS hoặc liên hệ số điện thoại: 0915888404 để được tư vấn chi tiết.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HỘI ANDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẢNG NAM, DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG

Bảng Phân Bổ Số Thuế TNDN Của Cơ Sở Sản Xuất Thuỷ Điện

Bảng Phân Bổ Số Thuế TNDN Của Cơ Sở Sản Xuất Thuỷ Điện

Thủy điện là một ngành chuyên biệt, vì vậy, nó có những quy định riêng về cách tính cũng như phân bổ thuế suất? 

Dưới đây, DNG Business sẽ cung cấp những thông tin về Bảng Phân Bổ Số Thuế TNDN Của Cơ Sở Sản Xuất Thuỷ Điện cho các địa phương

 

 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG
DNG Business xin cám ơn các qúy bạn đọc. 
Trường hợp nếu bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn về vấn đề này theo dõi website: DNG BUSINESS hoặc liên hệ số điện thoại: 0915888404 để được tư vấn chi tiết.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HỘI ANDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẢNG NAM, DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG

Biểu Thuế TNDN Có Các Đơn Vị Thuỷ Điện Hạch Toán Phụ Thuộc

Biểu Thuế TNDN Có Các Đơn Vị Thuỷ Điện Hạch Toán Phụ Thuộc

 

Đối với chuyên ngành riêng biệt sẽ có những cách tính toán thuế khác nhau. Sau đây, DNG Business sẽ đưa ra những thông tin liên quan đến biểu thuế TNDN tính nộp của doanh nghiệp có các đơn vị thuỷ điện hạch toán phụ thuộc.

 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG
DNG Business xin cám ơn các qúy bạn đọc. 
Trường hợp nếu bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn về vấn đề này theo dõi website: DNG BUSINESS hoặc liên hệ số điện thoại: 0915888404 để được tư vấn chi tiết.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HỘI ANDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẢNG NAM, DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG

Mẫu tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Mẫu tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

 

Mẫu thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

Mẫu thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

 

Mẫu thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT

Mẫu thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT

 

Tờ Khai Điều Chỉnh-Bổ Sung Thông Tin Đăng Ký Thuế

Tờ Khai Điều Chỉnh-Bổ Sung Thông Tin Đăng Ký Thuế

 

>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế suất quen thuộc đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những trường hợp sai sót thông tin đăng ký thuế xảy ra là không thể tránh khỏi.

Vậy để điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế doanh nghiệp cần phải làm gì ?  Dưới đây, DNG Business sẽ cung cấp những thông tin cụ thể về vấn đề này.

 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG
DNG Business xin cám ơn các qúy bạn đọc. 
Trường hợp nếu bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn về vấn đề này theo dõi website: DNG Business hoặc liên hệ số điện thoại: 0915888404 để được tư vấn chi tiết.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HỘI ANDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẢNG NAM, DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG

Tờ khai quyết toán thuế TNCN

Tờ khai quyết toán thuế TNCN

 

Biểu mẫu bảng kê nộp thuế

Biểu mẫu bảng kê nộp thuế

 

Tờ Khai Thuế TNDN Tạm Tính Theo Thu Nhập Thực Tế Phát Sinh

Tờ Khai Thuế TNDN Tạm Tính Theo Thu Nhập Thực Tế Phát Sinh

 

Thuế TNDN là một loại thuế suất quan trọng đối với doanh nhiệp. Vậy để hoàn thiện tờ khai thuế TNDN tạm tính ta dựa vào mẫu biểu nào?  Dưới đây, DNG Business sẽ cung cấp những thông tin cụ thể về vấn đề này.

 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG
DNG Business xin cám ơn các qúy bạn đọc. 
Trường hợp nếu bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn về vấn đề này theo dõi website: DNG BUSINESS hoặc liên hệ số điện thoại: 0915888404 để được tư vấn chi tiết.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HỘI ANDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẢNG NAM, DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG

Tờ Khai Thuế TNDN Khi Kê Khai Từ Chuyển Nhượng Bất Động Sản

Tờ Khai Thuế TNDN Khi Kê Khai Từ Chuyển Nhượng Bất Động Sản

 

Thuế TNDN không còn xa lạ đối với doanh nghiệp, tuy nhiên, vẫn có nhiều vấn đề rắc rối thường xuyên nảy sinh về thuế này, đặc biệt là về mẫu biểu tờ khai quyết toán thuế TNDN. 

Dưới đây, DNG Business sẽ cung cấp những thông tin cụ thể về Tờ Khai Thuế TNDN Khi Kê Khai Từ Chuyển Nhượng Bất Động Sản

 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG
DNG Business xin cám ơn các qúy bạn đọc. 
Trường hợp nếu bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn về vấn đề này theo dõi website: DNG BUSINESS hoặc liên hệ số điện thoại: 0915888404 để được tư vấn chi tiết.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HỘI ANDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẢNG NAM, DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG

Phụ lục kết quả HĐSX KD thuộc các ngành sản xuất,TM&DV

Phụ lục kết quả HĐSX KD thuộc các ngành sản xuất,TM&DV

Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vu bao gồm những nội dung gì ?  Dưới đây, DNG Business sẽ cung cấp những thông tin cụ thể về vấn đề này.

 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG
DNG Business xin cám ơn các qúy bạn đọc. 
Trường hợp nếu bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn về vấn đề này theo dõi website: https://danangnet.vn/ hoặc liên hệ số điện thoại: 0915888404 để được tư vấn chi tiết.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HỘI ANDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẢNG NAM, DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG

Phụ Lục Kết Quả HĐSX KD Dành Cho Công Ty Chứng Khoán

Phụ Lục Kết Quả HĐSX KD Dành Cho Công Ty Chứng Khoán

 

Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế là Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là gì?  Dưới đây, DNG Business sẽ cung cấp những thông tin cụ thể về vấn đề này.

 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG
DNG Business xin cám ơn các qúy bạn đọc. 
Trường hợp nếu bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn về vấn đề này theo dõi website: DNG BUSINESS hoặc liên hệ số điện thoại: 0915888404 để được tư vấn chi tiết.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HỘI ANDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẢNG NAM, DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG

Phụ Lục Thuế TNDN Nộp Ở Nước Ngoài Trừ Trong Kỳ Tính Thuế

Phụ Lục Thuế TNDN Nộp Ở Nước Ngoài Trừ Trong Kỳ Tính Thuế

 

Thuế TNDN không còn là cái tên xa lạ đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp gặp rắc rối với các vấn đề liên quan đến thuế suất này.

Một trong những vấn đề đó, mẫu biểu phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế là một điều quan trọng ? 

Dưới đây, DNG Business sẽ cung cấp những thông tin cụ thể về vấn đề này.

Hướng dẫn kê khai phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế

Cột (2): Tên và địa chỉ của Người nộp thuế khấu trừ thuế ở nước ngoài
Cột (3), Thu nhập nhận được ở nước ngoài bằng ngoại tệ
Cột (4): Thu nhập nhận được ở nước ngoài bằng VND
Cột (5): Thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài cho phần thu nhập nhận đuợc bằng ngoại tệ
Cột (6): Thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài cho phần thu nhập nhận đuợc bằng VND
Cột (7): Thu nhập chịu thuế theo Luật thuế TNDN bằng ngoại tệ = cột(3) + cột (5),
Cột (8): Thu nhập chịu thuế theo Luật thuế TNDN bằng VND = cột(4) + cột (6)
Cột (9): Thuế suất thuế TNDN (%)
Cột (10): Số thuế phải nộp theo Luật thuế TNDN = cột(8) * cột (9)
Cột (11): Số thuế đã nộp ở nước ngoài được khấu trừ
– Ràng buộc:
+ Chỉ tiêu cột (6): tổng hợp lên chỉ tiêu [B5] trên tờ khai 03/TNDN
+ Chỉ tiêu cột (11) (Số thuế đã nộp ở nước ngoài được khấu trừ):
Nhập (11) <= chỉ tiêu cột (10) và cột (6)
Tổng hợp lên chỉ tiêu [C15] trên tờ khai 03/TNDN

 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG
DNG Business xin cám ơn các qúy bạn đọc. 
Trường hợp nếu bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn về vấn đề này theo dõi website: DNG BUSINESS hoặc liên hệ số điện thoại: 0915888404 để được tư vấn chi tiết.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HỘI ANDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẢNG NAM, DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG

Mẫu biểu tờ khai thuế tài nguyên

Mẫu biểu tờ khai thuế tài nguyên

 

ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 41 Phan Triêm, Phường Hòa Xuân, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3.707404
Mobile: 0915.888.404
Website: danangnet.vn

SÀI GÒN

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà HP, 60 Nguyễn Văn Thủ, Đakao, Quận 1
Điện thoại: 02822446739
Mobile: 0833.888.404
Website: hcm.com.vn

HÀ NỘI

Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, p. Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa
Điện thoại: 02422612929
Mobile: 0899.888.404
Website: www.hno.vn

 

GỌI NGAY

0915.888.404