Một người Thành lập được bao nhiêu Công ty?

Một người Thành lập được bao nhiêu Công ty?-Tất cả các tổ chức là pháp nhân, bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, không phân biệt nơi đăng ký địa chỉ trụ sở chính và mọi cá nhân không phân biệt nơi cư trú và quốc tịch

Nếu không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp, đều có quyền thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Tuy nhiên, một người được thành lập bao nhiêu công ty có lẽ là câu hỏi mà những người có nhu cầu thành lập nhiều công ty quan tâm.

 Xem thêm>>

Chi phí thành lập Công ty trọn gói tại DNG Business

Thủ tục thành lập Công ty Cổ phần tại Đà Nẵng (Mới nhất năm 2019)

Thủ tục thành lập Công ty TNHH Hai thành viên tại Đà Nẵng (Mới nhất năm 2019)

Thủ tục thành lập Công ty TNHH Một thành viên tại Đà Nẵng

Thủ tục thành lập Công ty tại Đà Nẵng

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 hiện hành, thì một người có thể thành lập nhiều công ty cùng lúc trừ một số trường hợp hạn chế không được thành lập doanh nghiệp như sau:

- Tổ chức không có tư cách pháp nhân;

- Cơ quan nhà nước và đơn vị lực lượng vũ trang;

- Cán bộ, công chức hoặc viên chức nhà nước hoặc cán bộ đơn vị lực lượng vũ trang;

- Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lự hành vi dân sự;

- Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án cấm hoạt động kinh doanh;

- Người bị cấm tham gia thành lập hoặc quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phá sản và pháp luật về phòng chống tham nhũng.

>>Đối với doanh nghiệp tư nhân:

Tại khoản 3 Điều 183 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:

3. Mỗi người chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ công ty tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.”

Khi đã thành lập doanh nghiệp tư nhân thì chủ sở hữu của công ty sẽ chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân duy nhất, không được tham gia thành lập công ty hợp danh kể cả với tư cách là thành viên góp vốn.

>> Đối với công ty hợp danh:

Tại khoản 1 Điều 175 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:

1. Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.”

Như vậy nếu đã thành lập công ty hợp danh thì chỉ khi được sự đồng ý của các thành viên hợp danh còn lại thì mới có thể thành lập doanh nghiệp tư nhân hoặc tiếp tục thành lập công ty hợp danh khác. Quy định này không áp dụng với thành viên góp vốn.

Quy định hạn chế số lượng doanh nghiệp được thành lập trong một số trường hợp như vậy là nhằm bảo vệ quyền lợi của những người/tổ chức có quan hệ làm ăn với những công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân bởi thành viên hợp danh của công ty hợp danh và chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn với những hoạt động kinh doanh của công ty, nếu thành lập nhiều công ty thì không tránh khỏi nhiều trường hợp làm ăn thua lỗ và nhiều khoản nợ xấu không trả được.

>>Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần:

Cá nhân thành lập công ty TNHH/ CTCP không rơi vào các trường hợp bị nghiêm cấm theo quy định Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì một người có thể hoàn toàn thành lập nhiều hơn một công ty TNHH/ CTCP. Tuy nhiên đối với cá nhân góp vốn thành lập công ty phải đảm bảo đáp ứng được các điều kiện theo quy định pháp luật không rơi vào các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì bạn có quyền quyết định thành lập nhiều hơn một công ty TNHH/ CTCP đáp ứng được nhu cầu, mục đích kinh doanh của mình.

Tóm lại,

- Một người có thể thành lập hoặc góp vốn/ mua cổ phần của nhiều Công ty TNHH, Cổ phần;

- Một người có thể vừa làm chủ 1 doanh nghiệp tư nhân và được quyền thành lập hoặc góp vốn/ mua cổ phần của nhiều Công ty TNHH, Cổ phần;

- Một người có thể vừa là thành viên hợp danh của 1 công ty hợp danh và được quyền thành lập hoặc góp vốn/ mua cổ phần của nhiều Công ty TNHH, Cổ phần.

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp quý doanh nghiệp hiểu thêm về các loại hình doanh nghiệp nhằm đưa ra lựa chọn tốt nhất khi thành lập Công ty. Hãy liên hệ DNG Business qua HOTLINE 0915 888 404 hoặc 02363 707 404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về Thành lập Công ty.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.