Năm 2019 Hà Nội Đẩy Mạnh Triển Khai Hóa Đơn Điện Tử

Theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP, chậm nhất đến ngày 01/11/2020, toàn bộ các tổ chức, cá nhân phải hoàn thành việc chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hà Nội là Tp có số lượng DN lớn thứ hai cả nước.

Vậy cơ quan thuế đã có những giải pháp gì để đẩy mạnh triển khai thực hiện HĐĐT đáp ứng được yêu cầu đã được đặt ra tại Nghị định 119?

 

Năm 2019 Hà Nội Đẩy Mạnh Triển Khai Hóa Đơn Điện Tử

Việc quản lý và sử dụng HĐĐT từ trước tới nay được điều chỉnh bởi Nghị định số 51/2010/NĐ-CP; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và Thông tư số 32/2011/TT-BTC. Ngày 12/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP hướng dẫn quản lý, sử dụng HĐĐT theo phương thức mới – có kết nối dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về HĐĐT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có hiệu lực từ ngày 01/11/2018, quy định đến 01/11/2020, toàn bộ các tổ chức, cá nhân phải hoàn thành việc chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Nhằm giúp người nộp thuế, đặc biệt là các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn làm quen với HĐĐT và hoàn thiện giải pháp về HĐĐT trong giai đoạn chuyển tiếp từ tháng 11/2018 đến tháng 11/2020, tránh những rủi ro khi cơ quan thuế triển khai áp dụng HĐĐT đồng loạt mà doanh nghiệp chưa ký được hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, năm 2019, Cục Thuế TP Hà Nội đẩy mạnh triển khai HĐĐT đến hầu tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

 

Kế hoạch dự kiến triển khai với rất nhiều hoạt động như: đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng HĐĐT, hướng dẫn chính sách về quản lý, sử dụng HĐĐT đồng thời tuyên truyền về các hoạt động mà Cục Thuế TP Hà Nội đã, đang và sẽ triển khai nhằm đẩy mạnh việc sử dụng HĐĐT trên địa bàn; tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện HĐĐT từ khâu đăng ký đến các khâu sử dụng và báo cáo về hóa đơn thông qua các lớp tập huấn, thông qua điện thoại, email tư vấn phối hợp với hình thức hỗ trợ trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế các cấp;

Cục Thuế TP Hà Nội cũng dự kiến sẽ phối hợp làm việc với các nhà cung cấp giải pháp về HĐĐT với mục tiêu đảm bảo kết nối dữ liệu về HĐĐT phục vụ cho công tác quản lý thuế trong giai đoạn vẫn đang sử dụng HĐĐT chưa có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế như hiện tại, chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở dữ liệu về hóa đơn để triển khai quản lý hóa đơn theo phương thức mới đã được quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP.

Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ về HĐĐT uy tín, đủ năng lực kết nối với cơ quan thuế sẽ được Cục Thuế TP Hà Nội công khai trên website của Cục Thuế TP Hà Nội để các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn an tâm liên hệ, sử dụng dịch vụ.

Để chương trình kế hoạch được triển khai đồng bộ, thống nhất từ Văn phòng Cục đến 30 Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, Cục Thuế TP Hà Nội đã thành lập Tổ chỉ đạo, Tổ triển khai do Cục trưởng Cục Thuế trực tiếp là tổ trưởng, 01 đồng chí Phó Cục trưởng giữ vai trò tổ phó thường trực và các đồng chí thành viên là Trưởng các phòng thanh kiểm tra thuế, các phòng chức năng có liên quan và các đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã trên địa bàn.

NA