Họp Thường Niên Giám Đốc Các Công Ty Kiểm Toán Năm 2018-2019

Ngày 23/5, tại trụ sở Bộ Tài chính, Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (KTKT) chủ trì phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức “Họp thường niên Giám đốc các công ty kiểm toán năm 2018-2019”. Tham dự họp có đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính như: Ủy ban chứng khoán nhà nước; Vụ Đầu tư; Cục Quản lý giá…cùng với hơn 150 đại biểu đến từ các công ty kiểm toán trên toàn quốc.

 

Phát biểu tại cuộc họp, ông Vũ Đức Chính, Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát kế toán, kiểm toán cho biết: Hàng năm, Bộ Tài chính phối hợp VACPA tổ chức cuộc họp thường niên Giám đốc các công ty kiểm toán nhằm tổng kết đánh giá những kết quả đạt được trong năm và đưa ra phương hướng hoạt động của lĩnh vực kiểm toán độc lập trong năm tiếp theo.

Cục trưởng Vũ Đức Chính ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực hoạt động của các công ty kiểm toán; sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tài chính, VACPA, công ty kiểm toán trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển thị trường dịch vụ kiểm toán năm 2018.

Hiện nay, các công ty kiểm toán cung cấp các loại hình dịch vụ đa dạng gồm:

  • Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính;
  • Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư;
  • Soát xét báo cáo tài chính;
  • Kế toán;
  • Tư vấn thuế;
  • Thẩm định giá;
  • Tư vấn tài chính, quản lý, định giá tài sản, tư vấn nguồn nhân lực;
  • Ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ liên quan khác.

Thông qua dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán cung cấp đã góp phần thực hiện công khai, minh bạch Báo cáo tài chính của các DN, qua đó ngăn ngừa lãng phí, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý và điều hành kinh tế - tài chính của Nhà nước và hoạt động kinh doanh của DN. “Kiểm toán độc lập ngày càng khẳng định được vị trí trong nền kinh tế thị trường, được các DN, tổ chức và xã hội thừa nhận và đã góp phần quan trọng trong việc làm lành mạnh hóa môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển thị trường vốn”, ông Vũ Đức Chính nhấn mạnh.