Quản lý tài chính đối với dự án đầu tư lựa chọn nhà đầu tư

Quy định một số nội đung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
 
Số ký hiệu 21/VBHN-BTC Ngày xác thực 11/09/2017
Loại văn bản Thông tư Đơn vị soạn thảo
Vụ Pháp chế
Lĩnh vực
Tài chính khác
Cơ quan hợp nhất Bộ Tài chính Người ký
 Trần Văn Hiếu