Quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số đỉều của Luật Giá

 
Số ký hiệu 17/VBHN-BTC Ngày xác thực 24/05/2017
Loại văn bản Nghị định Đơn vị soạn thảo
Vụ Pháp chế
Lĩnh vực  
Cơ quan hợp nhất Bộ Tài chính Người ký
 Trần Văn Hiếu