Quy Định Về Xuất Cấp, Dùng Hàng Dự Trữ Quốc Gia Để Cứu Trợ

Quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ.
 
 
Số ký hiệu 02/VBHN-BTC Ngày xác thực 20/02/2017
Loại văn bản Thông tư Đơn vị soạn thảo
Vụ Pháp chế
Lĩnh vực
Tài chính khác
Cơ quan hợp nhất Bộ Tài chính Người ký
 Nguyễn Hữu Chí