Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Số ký hiệu 01/VBHN-BTC Ngày xác thực 17/02/2017
Loại văn bản Nghị định Đơn vị soạn thảo
Vụ Pháp chế
Lĩnh vực
Tài chính khác
Cơ quan hợp nhất Bộ Tài chính Người ký
 Trần Xuân Hà