Sẽ sớm có “bức tranh toàn cảnh” về hệ thống chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam

extra_toc

Ngày 20/5, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo “ Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn và ông Filly Sissoko- Giám đốc Ban Quản trị, phụ trách khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của WB đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo có sự tham gia của chuyên gia tư vấn quốc tế đến từ Công ty kiểm toán PWC Malaysia; đại diện một số Bộ, Ngành, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cùng với hơn 100 đại biểu đến từ các tổ chức quốc tế, công ty kiểm toán, cơ sở đào tạo, tổ chức hiệp hội và các đơn vị kế toán công.

>>>Xem thêm THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG, CẦN CHUẨN BỊ GÌ TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY<<< 

Khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao những hỗ trợ từ WB và chuyên gia tư vấn quốc tế đến từ Công ty kiểm toán PWC Malaysia đã nỗ lực trong việc nghiên cứu về kinh nghiệm quốc tế, khảo sát thực trạng ở Việt Nam để đưa ra các khuyến nghị về phương án và lộ trình ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán công (IPSAS) tại Việt Nam.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, trên cơ sở Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2013, Bộ Tài chính xây dựng Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam. Thứ trưởng cho rằng việc xây dựng hệ thống các chuẩn mực kế toán công tạo ra một môi trường pháp lý quan trọng cho lĩnh vực kế toán Nhà nước, góp phần quản lý ngày càng tốt hơn tài sản của Nhà nước ở cả tầm vĩ mô và vi mô.

Để có căn cứ xây dựng nội dung chi tiết của Đề án, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tích cực trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến xoay quanh các nội dung về đối tượng, phạm vi, nội dung, lộ trình và cách thức ban hành IPSAS tại Việt Nam để làm cơ sở hoàn thiện Đề án. Ngoài ra, các đại biểu tập trung phân tích các cơ sở để phân loại các nhóm, loại của từng chuẩn mực để xác định kế hoạch ban hành, nghiên cứu xây dựng nội dung phù hợp với đặc điểm của Việt Nam… Trên cơ sở ý kiến của đại biểu, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp, phân tích, có giải trình và hoàn thiện Đề án trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt trong năm 2019.