SO SÁNH CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

So sánh các loại hình doanh nghiệp –Mỗi loại hình doanh nghiệp đều có đặc trưng riêng, nhưng ưu điểm và hạn chế là khác nhau. Bạn đang thắc mắc thế nào là công ty trách nhiệm hữu hạn, thế nào là công ty cổ phần? Bạn tự hỏi liệu mình nên lập công ty loại hình gì để đảm bảo tối ưu các quyền lợi? DNG Business xin đưa ra sự so sánh giữa các loại hình doanh nghiệp để bạn đọc có thể tóm lươc những đặc trưng cơ bản nhất của từng loại hình doanh nghiệp.

Theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì có 5 loại hình doanh nghiệp như sau:

  • Doanh nghiệp tư nhân
  • Công ty hợp danh
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
  • Công ty TNHH hai thành viên trở lên
  • Công ty Cổ phần

Xem thêm:

SO SÁNH CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

 

CÔNG TY TNHH MTV

CÔNG TY  TNHH HTV

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TY HỢP DANH

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

 

CHỦ SỞ HỮU

Tổ chức hoặc cá nhân

-    Có thể là tổ chức, cá nhân

-    Số lượng không quá 50

-       Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân.

-       Ít nhất 03 cổ đông số lượng không hạn chế

Ít nhất 02 thành viên hợp danh là cá nhân, có thể có thêm nhiều thành viên góp vốn

Do một cá nhân làm chủ. Mỗi cá nhân chỉ được thành lập 01 doanh nghiệp tư nhân

 

GIỚI HẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM

 

Trong phạm vi vốn điều lệ

 

Trong phạm vi vốn điều lệ

 

Trong phạm vi số vốn đã góp.

-  TVHD chịu trách nhiệm bằng toan bộ TS của mình

-  TVGV chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp

 

Chịu trách nhiệm bằng tất cả tài sản của mình.

TƯ CÁCH PHÁP NHÂN

 

 

 

 

 

Không

QUYỀN PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN

Không được phát hành Cổ phần

Không được phát hành Cổ phần

Có quyền phát hành Cổ phần để huy động  vốn

Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào

Không được phát hành cổ phần

 

 

CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU

Chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ VĐL cho tổ chức hoặc cá nhân khác

TV chỉ được chuyển nhượng cho các TV khác theo tỷ lệ góp vốn tương ứng trừ khi các TV hiện hữu khác từ chối mua hoặc không mua hết phần vốn góp chào bán. (Trừ các trường hợp khác do luật định)

Có thể chuyển nhượng tự do hay giới hạn trong những điều kiện nhất định.

TVHD không có quyền chuyển nhượng vốn, trừ khi được các TVHD khác đồng ý

Có quyền bán DN nhưng vẫn có trách nhiệm với các khoản nợ của DN trừ khi có thỏa thuận khác với người mua.

 BAN KIỂM SOÁT  Chủ sở hữu bổ nhiệm, nhiệm kỳ không quá 5 năm  Từ 11 thành viên trở lên thì phải thành lập Ban kiểm soát

Trường hợp công ty dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu nhỏ hơn 50% cổ phần công ty thì không phải lập Ban kiểm soát

   
 CUỘC HỌP HỢP LỆ  Họp hội đồng thành viên ít nhất 2/3 tổng số thành viên dự họp  

Lần 1: khi số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ

Lần 2: ít nhất 50% vốn điều lệ

Lần 3: không phụ thuộc

- Họp đại hội đồng cổ đông: lần 1 ít nhất 51% phiếu biểu quyết, lần 2 là 33%, lần 3 không phụ thuộc.

- Họp hội đồng quản trị lần 1 ít nhất ¾ tổng số thành viên, lần 2 í nhất ½.

   
 THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT HỌP  Quyết định quan trọng là ¾ số thành viên dự họp, quyết định khác là 1/2  Quyết định quan trọng là 75% số vốn góp của thành viên dự họp, còn lại là 65%

Quyết định quan trọng của ĐHĐCĐ cần ít nhất 65% phiếu biểu quyết, vấn đề khác là 51%.

Nghị quyết của HĐQT được thông qua nếu được đa số thành viên tán thành. Nếu là 50/50 thì theo quyết định của Chủ tịch HĐQT

 Quyết định quan trọng phải được ¾ TVHD đồng ý, vấn đề khác là 1/2  

Trên đây là bảng so sánh các loại hình nhằm giúp Quý Khách hàng có cái nhìn rõ hơn về các vấn đề của doanh nghiệp. Chúc Quý Khách hàng lựa chọn được doanh nghiệp phù hợp theo ý muốn cũng như lợi ích của mình nhất.

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp quý doanh nghiệp hiểu thêm về Các vấn đề liên quan đến Doanh nghiệp. Hãy liên hệ DNG Business qua HOTLINE 0915 888 404 hoặc 02363 707 404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về Doanh nghiệp.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 41 Phan Triêm, Phường Hòa Xuân, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3.707404
Mobile: 0915.888.404
Website: danangnet.vn

SÀI GÒN

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà HP, 60 Nguyễn Văn Thủ, Đakao, Quận 1
Điện thoại: 02822446739
Mobile: 0833.888.404
Website: hcm.com.vn

HÀ NỘI

Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, p. Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa
Điện thoại: 02422612929
Mobile: 0899.888.404
Website: www.hno.vn

 

GỌI NGAY

0915.888.404