Sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh

Quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh
 
Số ký hiệu 02/VBHN-BTC Ngày xác thực 02/02/2018
Loại văn bản Thông tư Đơn vị soạn thảo
Tổng cục Hải quan
Lĩnh vực
Hải quan
Cơ quan hợp nhất Bộ Tài chính Người ký
 Vũ Thị Mai