Thủ Tục Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính Công Ty TNHH HTV Trở Lên

Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên Tại Đà Nẵng- cùng DNG BUSINESS tìm hiểu ngay trong bài viết này

“Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).”

Thủ Tục Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính Công Ty TNHH HTV Trở Lên

Địa chỉ trụ sở chính phải hợp lệ với các yêu cầu được quy định tại điều 43 Luật doanh nghiệp 2014 về Trụ sở chính của doanh nghiệp

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).”

Địa chỉ trụ sở chính nằm trong nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, vì vậy khi thay đổi địa chỉ, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định tại điều 31 Luật doanh nghiệp 2014 trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi.

Hồ sơ được quy định tại điều 40 về Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

Doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm.

Sau đó, nếu địa chỉ trụ sở mới vẫn trực thuộc tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở cũ, doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng.

Thủ Tục Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chính Công Ty TNHH HTV Trở Lên

Hồ Sơ Bao Gồm

– Thông báo về việc thay đổi địa điểm

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

– Bản sao công chứng Giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu

– Văn bản uỷ quyền cho người đại diện làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh (nếu có)
Nếu địa chỉ trụ sở mới nằm ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, hồ sơ nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới. Khi đó ngoài các hồ sơ nêu trên cần:

– Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty đã sửa đổi

– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Nếu hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản các yêu cầu sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp biết để doanh nghiệp làm thủ tục bổ sung hồ sơ. 

Hồ sơ và Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Đà Nẵng thường mất nhiều thời gian và gặp khó khăn đối với phần lớn các doanh nghiệp mới gặp lần đầu.

 DNG Bussiness - luôn luôn sãn sàng để tư vấn và giúp hồ trợ cho doanh nghiệp về thủ tục cũng như quy trình làm việc tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.