Thay Đổi Người Đại Diện Công Ty Một Thành Viên Tại Đà Nẵng

"Thay đổi người đại diện pháp luật Công ty Một thành viên tại Đà Nẵng" Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp:

 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp;
 • Đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án;
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Vậy khi muốn thay đổi người đại diện công ty TNHH 1 thành viên cần làm những gì?

I.NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

Công ty TNHH một thành viên là công ty do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu công ty. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm hữu hạn về hoạt động kinh doanh, khoản nợ cũng như các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ hoặc số vốn đã góp vào công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty đối với người Việt Nam và người nước ngoài hiện nay đều giống nhau. Cụ thể:

Điều kiện làm người đại diện theo pháp luật của công ty (áp dụng đối với cả người Việt Nam và người nước ngoài):

 • Trên 18 tuổi;
 • Không bị treo mã số thuế trên dữ liệu quản lý thuế và quản lý doanh nghiệp;
 • Người đại diện không nhất thiết phải là người góp vốn tại Công ty.

II.THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp cần thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Hồ sơ, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật:

1. Thông báo người thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

2. Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

3. Biên bản họp Hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc có chữ ký của các cổ đông dự họp.

Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới của công ty:

 • Quốc tịch Việt Nam: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực;
 • Quốc tịch nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực.

4. Giấy ủy quyền cho người đại diện nộp hồ sơ (nếu có)

5Chứng minh nhân dân của người đại diện nộp hồ sơ (nếu có)

Khi sử dụng dịch vụ tại DNG Business, Chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách hàng soạn thảo tất cả các giấy tờ, hồ sơ pháp lý.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật (đăng ký trực tiếp hoặc qua mạng điện tử) và nhận kết quả

 • Hồ sơ hợp lệ : Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh
 • Hồ sơ chưa hợp lệ: Nhận thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp .

Thời gian: 03-05 ngày làm việc

Lưu ý:  Đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh nếu hồ sơ đủ điều kiện thì người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh (có thể nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện) và nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

III.DỊCH VỤ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DNG BUSINESS

 • Tư vấn, kiểm tra điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật mới của công ty;
 • Tư vấn chức danh của người đại diện theo pháp luật phù hợp với nhu cầu của công ty, loại hình công ty;
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện cho công ty;
 • Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi quá trình thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp tới khi ra kết quả và bàn giao kết quả;
 • Đại diện Quý khách hàng thực hiện công bố thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin Quôc gia về đăng ký doanh nghiệp

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp quý doanh nghiệp hiểu thêm về Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật. Hãy liên hệ DNG Business qua HOTLINE 0915 888 404 hoặc 02363 707 404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về Thủ tục Thay đổi tên Công ty.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.