Thay đổi thông tin người quản lý theo Luật doanh nghiệp 2020

extra_toc

 

"THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 2020" - Khi thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp, thay đổi thông tin thành viên góp vốn thì chúng ta phải làm gì? Sau đây DNG Business xin trình bày chi tiết về quy định thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp.

Xem thêm:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 đã có nhiều cải cách quan trọng với mục tiêu hoàn thiện khung khổ pháp lý về tổ chức quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn mực của thông lệ tốt và phổ biến ở khu vực và quốc tế; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thu hút vốn, nguồn lực vào sản xuất kinh doanh; góp phần nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh.

Quy định về Báo cáo thông tin người quan lý Doanh nghiệp như sau:

Hiện hành, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định Khi những người quản lý doanh nghiệp có sự thay đổi về thông tin như họ, tên, địa chỉ liên lạc,… thì doanh nghiệp phải báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính . Và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của những người sau đây:

  • Thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;
  • Thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên;
  • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2020 đã bãi bỏ quy định này.

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp quý doanh nghiệp hiểu thêm về Quy định về báo cáo khi thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020. Hãy liên hệ DNG Business qua HOTLINE 0915 888 404 hoặc 02363 707 404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về Doanh nghiệp tại Đà Nẵng.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.

Thay đổi thông tin người quản lý theo Luật doanh nghiệp 2020