DOANH NGHIỆP

Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Vốn Điều Lệ Công Ty TNHH Tại Đà Nẵng

Hồ sơ và thủ tục thành lập công ty, thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng đại diện và thay đổi đăng ký kinh doanh thường mất thời gian và gặp khó khăn đối với phần lớn doanh nghiệp. 

Bài viết này, DNG Business hướng dẫn quý doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và các Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH tại Đà Nẵng

Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Vốn Điều Lệ Công Ty TNHH Tại Đà Nẵng

Thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH là một trong những vấn đề tất yếu trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Tùy vào mục tiêu và chiến lượt kinh doanh, doanh nghiệp có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ. Vậy làm thế nào để tăng, giảm vốn điều lệ phù hợp với quy định pháp luật?

Hồ sơ, thủ tục thế nào?

Thời gian bao lâu?

Nhằm giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát về vấn đề này, bài viết sau sẽ tư vấn cho bạn trình tự thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty:

I.Hình Thức Công ty TNHH tại Đà Nẵng có thể tăng vốn điều lệ 

  • Tăng vốn góp của thành viên trong công ty.
  • Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH tại Đà Nẵng:

Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ hồ sơ bao gồm:

1- Giấy đề nghị thay đổi do người đại diện theo pháp luật ký.

2- Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên do chủ tịch hội đồng thành viên ký. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty TNHH.

3- Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty

4-Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty nếu công ty tiếp nhận thành viên mới.

5-Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của thành viên mới nếutrường hợp có tiếp nhận thành viên mới:

(Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:

– Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.                                                   

 Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực)

Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

6- Bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

7- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ .

Công ty TNHH tại Đà Nẵng có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

  1. Công ty TNHH sẽ Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
  2. Công ty TNHH tại Đà Nẵng mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
  3. Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

II.Trường hợp đăng ký giảm vốn điều lệ hồ sơ

1- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăgn ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật ký.

2- Quyết định bằng văn bản về việc giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên do Chủ tịch hội đồng thành viên ký. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty

3- Bản sao biên bản họp về việc giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bảnBiên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty

4- Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp giảm vốn điều lệ). Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập;

5- Bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

6- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ .

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian làm việc : 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Nơi nộp hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH tại Đà Nẵng: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng.

Kết quả thực hiện:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Căn cứ pháp luật:

+ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2005của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/10/2012 về mức thu phí và lệ phí Đăng ký Kinh doanh.

 Hồ sơ và Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty tnhh tại Đà Nẵng thường mất nhiều thời gian và gặp khó khăn đối với phần lớn các doanh nghiệp mới gặp lần đầu.

DNG Bussiness - luôn luôn sãn sàng để tư vấn và giúp hồ trợ cho doanh nghiệp về thủ tục cũng như quy trình làm việc tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.

Chúc quý doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 41 Phan Triêm, Phường Hòa Xuân, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3.707404
Mobile: 0915.888.404
Website: danangnet.vn

SÀI GÒN

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà HP, 60 Nguyễn Văn Thủ, Đakao, Quận 1
Điện thoại: 02822446739
Mobile: 0833.888.404
Website: hcm.com.vn

HÀ NỘI

Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, p. Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa
Điện thoại: 02422612929
Mobile: 0899.888.404
Website: www.hno.vn

 

GỌI NGAY

0915.888.404