Thủ Tục Điều Chỉnh Giấy Chứng Nhận Đầu Tư Đà Nẵng

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài sau khi thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên, khi công ty có nhu cầu thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đầu tư.

Ví dụ như thông tin liên quan đến nhà đầu tư, Tên dự án đầu tư, Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng, Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư, Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn…

{tab title="MỤC LỤC" class="red"} 

{tab title="LIÊN HỆ" class="green" align="justify"}

 • CÔNG TY TNHH DNG
 • Địa chỉ: 41 Phan Triêm, Hòa Xuân, Đà Nẵng
 • Điện thoại 0915.888.404 
 • Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HOTLINE: 0915.888.404

{/tabs}

Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hiểu được điều đó, DNG Business tư vấn cho doanh nghiệp thông tin về thủ tục trong bài viết dưới đây, giúp doanh nghiệp có cái nhìn chi tiết hơn về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ TẠI ĐÀ NẴNG (MỚI NHẤT 2021)

I.ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ LÀ GÌ ?

Là hoạt động thay đổi hoạt động của doanh nghiệp dẫn đến việc phải thay đổi lại Giấy chứng nhận đầu tư theo đúng quy định của Pháp Luật Việt Nam

Các mục doanh nghiệp hay điểu chỉnh:

 • Điều chỉnh nhà đầu tư nước ngoài
 • Điều chỉnh thông tin của nhà đầu tư: Đối với nhà đầu tư là cá nhân: tên nhà đầu tư, số CMND/ căn cước công dân/ hộ chiếu, số điện thoại, địa chỉ email; Đối với nhà đầu tư là tổ chức: tên nhà đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số.., người đại diện theo pháp luật , địa chỉ trụ sở chính;
 • Điều chỉnh dự án đầu tư: tên dự án, địa điểm, mục tiêu, quy mô...
 • Điều chỉnh vốn thực hiện dự án trong giấy chứng nhận đầu tư
 • Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án, diên tích đất sử dụng;
 • Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đầu tư

Mỗi trường hợp thay đổi trên đây đều phải chuẩn bị những hồ sơ và thủ tục tiến hành khác nhau. Thủ tục nhìn chung khá phức tạp do có nhưng trường hợp phải tiến hành cả hai thủ tục là điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

II.THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

1.Quy trình thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định Luật đầu tư, Nghị định số 118/2015 hướng dẫn chi tiết Luật Đầu tư, Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam thì quy trình thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện theo các bước như sau:

 • Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (phần dự án đầu tư cũ) theo thủ tục đầu tư;
 • Bước 2: Thay đổi nội dung liên quan trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Bước 3: Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;
 • Bước 4: Điều chỉnh hoặc cấp mới Giấy phép đăng ký kinh doanh: Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp bổ sung thêm ngành nghề thực hiện quyền phân phối hàng hoá.

Lưu ý:

 • Đối với doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục tách Giấy chứng nhận đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thực hiện tách Giấy chứng nhận đầu tư, cấp lại dấu pháp nhân, đăng bố cáo mẫu dấu công ty.
 • Đối với doanh nghiệp có sự thay đổi tên doanh nghiệp cần khắc lại dấu pháp nhân và công bố con dấu mới trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2.Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trường hợp 1: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án KHÔNG PHẢI XIN CẤP CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

HỒ SƠ BAO GỒM

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Bản sao hộ chiếu, thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Văn bản chứng minh tài chính: Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

SỐ LƯỢNG HỒ SƠ:  01 bộ.

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: 03-10 ngày làm việc tùy nội dung điều chỉnh 

Trường hợp 2: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án XIN CẤP CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ:

Đối với các dự án thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin quyết định chủ trương đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư

Các trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư như:

 • Mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính;
 • Tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư;
 • Thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có);
 • Dự án điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư;

 HỒ SƠ BAO GỒM:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ( Mẫu I.6)
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư ( Mẫu I.8)
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư (mẫu I.3)
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất hoăc bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư
 • Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh (nếu có)

SỐ LƯỢNG HỒ SƠ:

 • Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh: 04 bộ
 • Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ: 08 bộ

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT:

 • Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh: 26 ngày
 • Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ: 60 ngày

Lưu ý: Đối với những trường hợp điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư thì sẽ áp cũng thủ tục trên đây.

Các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư là những dự án có quy mô, vốn đầu tư lớn. Nên thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũng phức tạp, cần quý Doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ hồ sơ, nắm rõ quy trình thủ tục. 

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ TẠI ĐÀ NẴNG (MỚI NHẤT 2021)

III.  KẾT QUẢ KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI DNG BUSINESS

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ TẠI ĐÀ NẴNG (MỚI NHẤT 2021)

Sau khi sử dụng dịch vụ tại DNG Business, Quý khách hàng sẽ nhận được kết quả công việc như sau:

 • Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Dấu tròn;
 • Phiếu công bố mẫu dấu;
 • Hồ sơ lưu hành nội bộ Công ty;
 • Biên nhận công bố thành lập.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, chúng tôi sẽ tư vấn để tìm ra phương hướng giải quyết phù hợp nhất.

IV.NHỮNG LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI DNG

Vì một thương hiệu DNG Business uy tín và thân thiện, DNG Business luôn cố gắng mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với các giá trị như sau:

 • LINH HOẠT. Chúng tôi có kỹ năng làm việc qua email/zalo/điện thoại.
 • CHÍNH XÁC. Làm đúng nội dung, đúng trình tự và đúng phát luật.
 • PHÍ TỐT NHẤT. Khách hàng yên tâm với phí dịch vụ tốt nhất.
 • NHANH CHÓNG. Công việc tiến hành nhanh chóng và đúng hẹn.
 • TẬN NƠI. Chúng tôi không ngại di chuyển để hỗ trợ.
 • CHU ĐÁO. Tư vấn và nhắc nhở tận tình sau thành lập.
 • HẬU MÃI. Tư vấn miễn phí 12 tháng sau thành lập.
 • THÀNH CÔNG. DNG Business luôn theo đuổi cho đến thành công.

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp quý doanh nghiệp hiểu thêm về Thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Đà Nẵng. Hãy liên hệ DNG Business qua HOTLINE 0915 888 404 hoặc 02363 707 404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về Thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Đà Nẵng

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.

Xem thêm:

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI ĐÀ NẴNG

{tab title="ĐÀ NẴNG" class="blue" align="justify"}

CÔNG TY TNHH DNG

Địa chỉ: 41 Phan Triêm, Hòa Xuân, Đà Nẵng

Điện thoại 0915.888.404

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HOTLINE: 0915.888.404

{tab title="SÀI GÒN" class="red"}

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà HP, 60 Nguyễn Văn Thủ, Đakao, Quận 1

Điện thoại: 02822446739

Mobile: 0889.888.404

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HOTLINE: 0915.888.404

{tab title="HÀ NỘI" class="green"}

Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, p. Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa

Điện thoại: 02422612929

Mobile: 0899.888.404

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HOTLINE: 0915.888.404

{/tabs}

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 41 Phan Triêm, Phường Hòa Xuân, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3.707404
Mobile: 0915.888.404
Website: danangnet.vn

SÀI GÒN

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà HP, 60 Nguyễn Văn Thủ, Đakao, Quận 1
Điện thoại: 02822446739
Mobile: 0833.888.404
Website: hcm.com.vn

HÀ NỘI

Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, p. Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa
Điện thoại: 02422612929
Mobile: 0899.888.404
Website: www.hno.vn

 

GỌI NGAY

0915.888.404