Thủ Tục Thành Lập Chi Nhánh Công Ty TNHH HTV Trở Lên

Thành lập chi nhánh là một trong những phương thức khá phổ biến khi doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường hoạt động. Hồ sơ và thủ tục thành lập chi nhánh thường mất thời gian và gặp khó khăn đối với phần lớn doanh nghiệp

Bài viết này, DNG BUSINESS hướng dẫn quý doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và Thủ tục Thành lập chi nhánh công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Đà Nẵng.

Thủ Tục Thành Lập Chi Nhánh Công Ty TNHH HTV Trở Lên tại Đà Nẵng

Theo khoản 1 điều 45 Luật doanh nghiệp 2014 thì “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

Như vậy mở rộng chi nhánh chỉ mở rộng thị trường hoạt động chứ không làm mở rộng các ngành nghề kinh doanh.
Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Đà Nẵng được quy định tại điều 33 về đăng ký thành lập chi nhánh, nghị định 78/2015/NĐ-CP gồm:

– Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh

– Biên bản họp Hội đồng thành viên

– Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh và người đại diện

– Quyết định bổ nhiệm giám đốc chi nhánh

– Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh

– Giấy uỷ quyền cho người làm thủ tục thành lập chi nhánh (nếu có)

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh tai Đà Nẵng hoặc nộp trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, cần sửa đổi bổ sung hồ sơ. Nếu hồ sơ đã hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp làm thủ tục Thông báo sử dụng mẫu dấu. Phòng đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng sẽ thực hiện đăng tải mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo được quy định tại điểm 2 điều 34 nghị định 78/2015/NĐ-CP gồm:

– Tên, mã số, địa chỉ của chi nhánh;

– Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.

Hồ sơ và Thủ tục Thủ tục Thành lập chi nhánh công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Đà Nẵng thường mất nhiều thời gian và gặp khó khăn đối với phần lớn các doanh nghiệp mới gặp lần đầu.

DNG Bussiness - luôn luôn sãn sàng để tư vấn và giúp hồ trợ cho doanh nghiệp về thủ tục cũng như quy trình làm việc tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.