Thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài cập nhật mới

Thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài cập nhật mới - Đối với thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài trong năm 2019 sẽ được tiếp tục áp dụng dựa vào những quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2014.

→ Tham khảo THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI ĐÀ NẴNG

→ Tham khảo Các bước thủ tục thành lập công ty

 

I/ Tiến hành đăng ký về chủ trương đầu tư đến Cơ quan UBND thuộc cấp tỉnh như sau:

Nhà đầu tư của nước ngoài khi vào VN thực hiện đầu tư về dự án thì cần phải làm các thủ tục về việc xin cấp Giấy CN đăng ký đầu tư. Nhưng trước khi thực hiện việc đó cần phải chú ý trong 01 số các trường hợp thì nhà đầu tư cần phải tiến hành đăng ký về chủ trương đầu tư đến Cơ quan UBND thuộc cấp tỉnh.

Nội dung hồ sơ thực hiện đăng ký việc thành lập công ty gồm có:

_ Hộ chiếu đối với cá nhân là nhà đầu tư.

_ Văn bản về đề nghị việc tiến hành dự án được đầu tư.

_ Đề xuất về dự án được đầu tư gồm có những nội dung sau: nhà đầu tư tiến hành dự án, quy mô để đầu tư, vốn đầu tư, mục tiêu để đầu tư và phương án thực hiện huy động về vốn, thời hạn, địa điểm, nhu cầu đối với lao động, tiến độ về đầu tư, đánh giá các tác động, đề xuất mức hưởng ưu đãi của việc đầu tư, hiệu quả về kinh tế và xã hội trong dự án.

_ Bản sao của Giấy CN thành lập hay tài liệu tương ứng khác có xác nhận về tư cách pháp lý đối với tổ chức là nhà đầu tư.

_ Bản sao của 01 trong những tài liệu như sau:

+ Cam kết việc hỗ trợ của công ty mẹ về tài chính.

+ Báo cáo về tài chính của nhà đầu tư trong 02 năm gần nhất.

+ Bảo lãnh về năng lực trong tài chính của nhà đầu tư.

+ Cam kết việc hỗ trợ tài chính của các tổ chức về tài chính.

_ Giải trình đối với việc sử dụng về công nghệ bao gồm những nội dung sau: xuất xứ của công nghệ, tên của công nghệ, thông số về kỹ thuật chính, sơ đồ về quy trình công nghệ. dây chuyền của công nghệ chính và tình trạng việc sử dụng máy móc, thiết bị đối với những dự án có thực hiện sử dụng về công nghệ có trong Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao.

_ Các tài liệu thuyết minh của nhà đầu tư về năng lực tài chính. Đề xuất các nhu cầu về việc sử dụng đất. Trong trường hợp khi dự án không thực hiện đề nghị Nhà nước tiến hành cho thuê đất, giao đất, cho phép việc chuyển đổi mục đích về việc sử dụng đất thì cần phải nộp bản sao của thỏa thuận về việc thuê địa điểm hay các tài liệu khác có xác nhận là nhà đầu tư được quyền sử dụng địa điểm này để tiến hành dự án được đầu tư.

Lưu ý:  Với các dự án đầu tư mà không có thuộc diện được quyết định về chủ trương đầu tư thì sẽ không cần phải tiến hành bước này.

Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư.

Thời gian nộp là từ 35 đến 40 ngày làm việc tính từ ngày được nhận hồ sơ một cách hợp lệ.

>>>Xem thêm THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI ĐÀ NẴNG của DNG Business<<<

II/ Cấp Giấy CN đăng ký đầu tư:

Đối với những trường hợp sau thì nhà đầu tư cần phải tiến hành thủ tục để xin cấp Giấy CN đăng ký đầu tư gồm:

_ Dự án được đầu tư từ nhà đầu tư của nước ngoài.

_ Dự án được đầu tư từ các tổ chức kinh tế như sau:

+ Nhà đầu tư của nước ngoài nắm giữ vốn điều lện ở mức từ 51% trở lên hay có đa số các thành viên hợp danh đều là cá nhân của nước ngoài với trường hợp các tổ chức kinh tế là công ty hợp danh.

+ Nhà đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế được quy định nêu trên nắm giữ vốn điều lệ ở mức từ 51 % trở lên.

+ Tổ chức kinh tế được quy định nêu trên nắm giữ vốn điều lệ ở mức từ 51% trở lên.

Nội dung hồ sơ thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài bao gồm:

_ Hộ chiếu đối với cá nhân là nhà đầu tư.

_ Văn bản về đề nghị việc tiến hành dự án được đầu tư.

_ Đề xuất về dự án được đầu tư gồm có những nội dung sau: nhà đầu tư tiến hành dự án, quy mô để đầu tư, vốn đầu tư, mục tiêu để đầu tư và phương án thực hiện huy động về vốn, thời hạn, địa điểm, nhu cầu đối với lao động, tiến độ về đầu tư, đánh giá các tác động, đề xuất mức hưởng ưu đãi của việc đầu tư, hiệu quả về kinh tế và xã hội trong dự án.

_ Bản sao của Giấy CN thành lập hay tài liệu tương ứng khác có xác nhận về tư cách pháp lý đối với tổ chức là nhà đầu tư.

_ Bản sao của 01 trong những tài liệu như sau:

+ Cam kết việc hỗ trợ của công ty mẹ về tài chính.

+ Báo cáo về tài chính của nhà đầu tư trong 02 năm gần nhất.

+ Bảo lãnh về năng lực trong tài chính của nhà đầu tư.

+ Cam kết việc hỗ trợ tài chính của các tổ chức về tài chính.

_ Giải trình đối với việc sử dụng về công nghệ bao gồm những nội dung sau: xuất xứ của công nghệ, tên của công nghệ, thông số về kỹ thuật chính, sơ đồ về quy trình công nghệ. dây chuyền của công nghệ chính và tình trạng việc sử dụng máy móc, thiết bị đối với những dự án có thực hiện sử dụng về công nghệ có trong Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao.

_ Các tài liệu thuyết minh của nhà đầu tư về năng lực tài chính. Đề xuất các nhu cầu về việc sử dụng đất. Trong trường hợp khi dự án không thực hiện đề nghị Nhà nước tiến hành cho thuê đất, giao đất, cho phép việc chuyển đổi mục đích về việc sử dụng đất thì cần phải nộp bản sao của thỏa thuận về việc thuê địa điểm hay các tài liệu khác có xác nhận là nhà đầu tư được quyền sử dụng địa điểm này để tiến hành dự án được đầu tư.

_ Hợp đồng về BCC của dự án được đầu tư dưới hình thức hợp đồng là BCC.

Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư.

Thời gian để thành lập công ty có vốn nước ngoài như sau:

* Với dự án được đầu tư mà không có thuộc diện được quyết định về chủ trương đầu tư thì từ 15 đến 20 ngày làm việc tính từ ngày được nhận đủ hồ sơ.

* Với dự án được đầu tư mà thuộc diện được quyết định về chủ trương đầu tư thì từ 05 đến 10 ngày làm việc tính từ ngày được nhận văn bản quyết định về chủ trương đầu tư.

--> Xem thêm lịch trình danh sách các tour du lịch Đà Nẵng của hãng lữ hành DANAGO nhé!!!

III/ Cấp giấy CN đăng ký kinh doanh:

Khi đã có giấy CN đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư cần phải chuẩn bị hồ sơ để tiến hành thành lập công ty.

Nội dung hồ sơ yêu cầu khi thự hiện thành lập công ty TNHH có vốn nước ngoài gồm:

_ Giấy tờ đề nghị việc đăng ký công ty.

_ Điều lệ của doanh nghiệp.

_ Danh sách của các thành viên.

_ Bản sao của những giấy tờ  như sau:

+ Hộ chiếu hay chứng thực về cá nhân hợp pháp khác của những thành viên là cá nhân.

+ Giấy CN đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hay các tài liệu tương ứng khác của tổ chức, văn bản về ủy quyền. Hộ chiếu hay chứng thực về cá nhân hợp pháp khác đối với người đại diện dựa vào sự ủy quyền của tổ chức là thành viên.

_ Với trường hợp thành viên là tổ chức của nước ngoài thì các bản sao của Giấy CN đăng ký doanh nghiệp hay các tài liệu tương ứng phải được hợp pháp hóa.

_ Giấy CN đăng ký đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài dựa vào Luật đầu tư đã quy định.

Nội dung hồ sơ yêu cầu khi thực hiện thành lập công ty cổ phần có vốn nước ngoài gồm:

_ Giấy tờ đề nghị việc đăng ký công ty.

_ Điều lệ của doanh nghiệp.

_ Danh sách của các cổ đông sáng lập và các cổ đông là nhà đầu tư của nước ngoài

_ Danh sách của người đại diện dựa vào sự ủy quyền. (nếu có)

_ Bản sao của những giấy tờ như sau:

+ Hộ chiếu hay chứng thực về cá nhân hợp pháp khác của những thành viên là cá nhân.

+ Giấy CN đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hay các tài liệu tương ứng khác của tổ chức, văn bản về ủy quyền. Hộ chiếu hay chứng thực về cá nhân hợp pháp khác đối với người đại diện dựa vào sự ủy quyền của tổ chức là thành viên.

_ Với trường hợp thành viên là tổ chức của nước ngoài thì các bản sao của Giấy CN đăng ký doanh nghiệp hay các tài liệu tương ứng phải được hợp pháp hóa.

IV/ Công bố việc thành lập công ty có vốn nước ngoài như sau:

Công ty khi đã được cấp về Giấy CN đăng ký doanh nghiệp thì phải tiến hành thông báo một cách công khai qua Cổng thông tin QG về đăng ký công ty theo thủ tục, trình tự và phải nộp phí dựa vào quy định.

Nội dung việc công bố gồm có những nội dung của Giấy CN đăng ký doanh nghiệp và những thông tin như sau:

* Danh sách của các cổ đông sáng lập và các cổ đông là nhà đầu tư của nước ngoài trong công ty cổ phần.

* Ngành nghề kinh doanh.

Thực hiện tại Bộ phận công bố của Cơ quan đăng ký kinh doanh.

V/ Tiến hành khắc con dấu của công ty có vốn nước ngoài như sau:

Khi đã có Giấy CN đăng ký doanh nghiệp và đã thực hiện công bố việc thành lập công ty thì công ty cần tiến hành khắc con dấu ở 01 trong các đơn vị được cấp phép về khắc dấu. Công ty sẽ tự quyết định về hình thức, số lượng con dấu ở trong phạm vi được luật pháp cho phép.

VI/ Tiến hành công bố về mẫu con dấu của công ty qua cổng thông tin:

Khi đã có con dấu thì công ty cần tiến hành việc đăng tải về mẫu con dấu qua cổng thông tin về đăng ký doanh nghiệp QG và được sở KH và đầu tư cấp cho 01 giấy xác nhận trong việc đã đăng tải nội dung mẫu con dấu.

Thực hiện tại Bộ phận công bố của Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thời hạn trong vòng 03 ngày làm việc tính từ ngày được nhận đủ hồ sơ một cách hợp lệ.

  • → Nếu bạn không muốn tốn thời gian thực hiện hết tất cả các công việc rắc rối trên, bạn có thể liên hệ Công ty TNHH DNG để thành lập công ty dễ dàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!


CÔNG TY TNHH DNG
Địa chỉ: KĐT Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Tel: 0236.3707404
Mobile: 0915.888.404