THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH Ở ĐÀ NẴNG

I. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH

Công ty TNHH cần có tối thiểu 2 thành viên trở lên.

II. NỘI DUNG CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI THÀNH LẬP

1. Tên công ty:

- Tên công ty tiếng Việt. l

- Tên công ty viết tắt:

- Tên công ty tiếng nước ngoài:

2. Địa chỉ công ty:

3. Vốn điều lệ công ty:

4. Ngành nghề công ty:

5. Chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu của các thành viên đăng ký mua phần vốn góp.

III. THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Giấy ủy quyền cho người đại diện nộp hồ sơ (nếu có)

6. Chứng minh nhân dân của người đại diện nộp hồ sơ (nếu có)

Để tìm hiểu chi tiết hơn về các thủ tục thành lập công ty tnhh tại Đà Nẵng, Quý khách hàng hãy liên hệ chuyên viên tư vấn thành lập công ty của DNG Business để nhận được các phản hồi chuyên sâu và chính xác hơn.

Công ty tnhh, công ty trách nhiệm hữu hạn, cong ty trach nhiem huu han, cong ty tnhh, thu tuc thanh lap cong ty tnhh, thu tuc thanh lap cong ty trach nhiem huu han. Thủ tục thành lập công ty tnhh, thủ tụa thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, thủ tục lập công ty tnhh, thủ tục lập công ty trách nhiệm hữu hạn, hướng dẫn lập công ty tnhh. Hướng dẫn lập công ty trách nhiệm hữu hạn, hồ sơ thành lập công ty tnhh, hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, hồ sơ lập công ty tnhh, hồ sơ lập công ty trách nhiệm hữu hạn. Hồ sơ đăng ký công ty tnhh, hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn, thủ tục đăng ký công ty tnhh, thủ tục đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn, hướng dẫn đăng ký công ty tnhh. Hướng dẫn đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn, đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn, đăng ký công ty tnhh, lập công ty tnhh. Lập công ty trách nhiệm hữu hạn, thành lập công ty tnhh, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, hồ sơ công ty tnhh, thủ tục công ty tnhh, thủ tục mở công ty tnhh. Thủ tục lập công ty tnhh, hồ sơ mở công ty tnhh, hướng dẫn mở công ty tnhh, điều lệ công ty tnhh, điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn, thành phần hồ sơ đăng ký công ty, thành phần hồ sơ lập công ty tnhh. Thủ tục lập công ty tại đà nẵng, thủ tục lập công ty tnhh đà nẵng, lập công ty trách nhiệm hữu hạn, lập công ty tnhh tại đà nẵng, lập công ty tnhh ở đà nẵng, đăng ký công ty tnhh ở đà nẵng. Mở công ty tnhh tại đà nẵng, mở công ty tnhh ở đà nẵng, thủ tục mở công ty tnhh ở đà nẵng. Thủ tục mở công ty tnhh tại đà nẵng, hồ sơ lập công ty tnhh tại đà nẵng, hồ sơ lập công ty tnhh ở đà nẵng, hướng dẫn mở công ty tnhh tại đà nẵng, hướng dẫn mở công ty tnhh ở đà nẵng.