THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Hồ sơ và thủ tục thành lập công ty, thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng đại diện và thay đổi đăng ký kinh doanh thường mất thời gian và gặp khó khăn đối với phần lớn doanh nghiệp. 

Bài viết này, DNG Business hướng dẫn quý doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và các Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty tại Đà Nẵng.

Trụ sở chính của công ty đóng vai trò quan trọng trong quá trình thành lập cũng nư hoạt động kinh doanh của công ty.Không chỉ thế việc đặt trụ sở của công ty còn liên quan đến các yếu tố pháp lý trong quá trình hoạt động của công ty.

Theo luật Doanh nghiệp quy định, trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Công ty có thể chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi cùng quận, cùng tỉnh hoặc sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đã đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm: Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng

I.Quy định về việc đặt địa chỉ trụ sở chính của công ty

Căn cứ theo quy định tại Khoản 7 Điều 80 Nghị định 96/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 2014 thì:

Trường hợp trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp có ghi trụ sở chính là nhà chung cư hoặc nhà tập thể thì doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện thủ tục đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa điểm khác.

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

II.Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở công ty cùng quận tại Đà Nẵng

Hồ sơ thay đổi đổi trụ sở công ty gồm

 • Thông tin trụ sở mới công ty sẽ chuyển đến (Lưu ý: không đăng ký trụ sở công ty ở nhà tập thể và nhà chung cư);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ;

Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty cùng quận tại Đà Nẵng nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh Đà Nẵng gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty;
 • Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần);
 • Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc chuyển trụ sở công ty;
 • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh hoặc giấy giới thiệu;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ

Thời gian hoàn tất thủ tục thay đổi trụ sở chính cùng quận tại Đà Nẵng : 03 – 05 ngày làm việc.

Kết quả nhận được :

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;

-Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

III.Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở công ty khác quận tại Đà Nẵng

Bước 1: Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan thuế

Theo Luật doanh nghiệp 2014: “Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.”

Theo đó doanh nghiệp cần phải thực hiện các thủ tục như sau:

 • Hồ sơ gồm thủ tục gồm:

-Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở

-Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở khác quận

-Công văn gửi thuế về việc xin chốt thuế chuyển quận.

-Mẫu 08.

-Giấy đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực.

-Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ

 • Số lượng hồ sơ:03 bộ

Thời hạn thủ tục hoàn thành tại Chi Cục thuế Đà Nẵng thông : 10- 15 ngày làm việc.

Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh Đà Nẵng

 • Hồ sơ gồm:

-Mẫu 09, 09a do cơ quan thuế cấp cho doanh nghiệp

-Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty;

-Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty

-Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc chuyển trụ sở công ty;

-Giấy ủy quyền.

-Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ

-Thời gian hoàn thành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh Đà Nẵng: 03- 05 ngày làm việc.

Bước 3: Trường hợp con dấu pháp nhân của công ty còn thông tin địa chỉ cũ thì cần thực hiện thủ tục khắc lại con dấu và công bố mẫu dấu mới.

Lưu ý: Đối với con dấu khắc mới theo quy định pháp luật doanh nghiệp hiện hành doanh nghiệp không nên khắc quận của trụ sở công ty lên con dấu để tránh sau này có sự thay đổi lại phải thực hiện thủ tục khắc lại con dấu pháp nhân công ty.

Cần lưu ý rằng việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Khi tiến hành thay đổi trụ sở chính của công ty, xác định rõ phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của nơi đặt trụ sở mới để tiến hành thay đổi địa chỉ chính thuận lợi.

Thời hạn 01 -03 ngày làm việc

Kết quả nhận được:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

*Lưu ý:

 • Mọi trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh đều không làm thay đổi mã số thuế của doanh nghiệp.
 • Nếu doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính tại Chung cư thì chưng cư đó phải có chức năng cho thuê văn phòng và phải có giấy tờ chứng minh về việc sử dụng chung cư đó làm văn phòng công ty.
 • Đối với các địa chỉ khác, doanh nghiệp phải có giấy tờ chứng minh hợp pháp về quyền sử dụng địa chỉ làm địa chỉ trụ sở công ty.

Hồ sơ và Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty tại Đà Nẵng thường mất nhiều thời gian và gặp khó khăn đối với phần lớn các doanh nghiệp mới gặp lần đầu. 

DNG Bussiness - luôn luôn sãn sàng để tư vấn và giúp hồ trợ cho doanh nghiệp về thủ tục cũng như quy trình làm việc tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.