Thủ Tục Thay Đổi Người Đại Diện Công Ty TNHH Tại Đà Nẵng

Hồ sơ và thủ tục thành lập công ty, thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng đại diện và thay đổi đăng ký kinh doanh thường mất thời gian và gặp khó khăn đối với phần lớn doanh nghiệp.

Bài viết này, DNG Business hướng dẫn quý doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và các Thủ tục thay đổi người đại diện công ty TNHH tại Đà Nẵng

Thủ Tục Thay Đổi Người Đại Diện Công Ty TNHH Tại Đà Nẵng

Người đại diện theo pháp luật là ai?

Đó chính là những người đại diện cho doanh nghiệp để ký kết giấy tờ, ký kết hợp đồng và làm cho hợp đồng kinh doanh có tính pháp lý và được bảo vệ trước pháp luật.

Và khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật thì cần làm những thủ tục nào?

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH sẽ dẫn tới hàng loạt những thay đổi có liên quan khác đến doanh nghiệp mà các bạn cần phải nắm bắt.

Vậy trong quá trình hoạt động kinh doanh, khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp cần thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

Thành phần hồ sơ thay đổi người đại diện công ty TNHH tại Đà Nẵng

1- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

2- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty có chữ ký của chủ sở hữu. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty

3- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty đó là :

(Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.)

4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

5- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ .

Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ

Thời gian xử lý hồ sơ  

03 ngày làm việc

Nơi nộp hồ sơ thay đổi người đại diện

tai Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nắng

Kết quả nhận được

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Căn cứ luật quy định

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/10/2012 về mức thu phí và lệ phí Đăng ký Kinh doanh.

+ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Lưu ý:

  • Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ phải sử dụng giấy khổ A4;
  • Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.
  • Doanh nghiệp phải đăng ký số điện thoại liên lạc, sắp xếp ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa có những thông tin trên .
  • Doanh nghiệp phải cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong trường hợp có sai khác.

Hồ sơ và Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên tại Đà Nẵng thường mất nhiều thời gian và gặp khó khăn đối với phần lớn các doanh nghiệp mới gặp lần đầu.

DNG Bussiness - luôn luôn sãn sàng để tư vấn và giúp hồ trợ cho doanh nghiệp về thủ tục cũng như quy trình làm việc tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.

Chúc quý doang nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.