THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠI ĐÀ NẴNG

Thủ tục xin giấy phép xây dựng tại Đà Nẵng là nỗi trăn trở lớn đối với những ai chưa có kinh nghiệm xây nhà, các loại thủ tục và giấy tờ hành chính rất phiền hà và khó khăn. Hiện nay, đại đa số công trình xây dựng mới (nhà ở, nhà hàng, khách sạn, cơ quan, trung tâm…) đều phải xin giấy phép xây dựng

Với mong muốn có thể san sẻ gánh nặng mang tên thủ tục xin giấy phép xây dựng với bạn, DNG Business xin trình bày thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng mà bạn không nên bỏ qua:

1. Trường Hợp Công Trình Phải Cấp Giấy Phép Xây Dựng

2. Điều Kiện Được Cấp Giấy Phép Xây Dựng

3. Cơ Quan Có Thẩm Quyền Cấp Giấy Phép Xây Dựng

4. Trình Tự Thủ Tục Cấp Giấy Phép Xây Dựng

5. Thời Hạn Cấp Giấy Phép Xây Dựng

6. Lệ Phí Cấp Giấy Xây Dựng

7. Hồ Sơ Đề Nghị Cấp Giấy Phép Xây Dựng

I.  TRƯỜNG HỢP CÔNG TRÌNH PHẢI CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Hầu hết công trình xây dựng mới đều phải xin cấp Giấy phép xây dựng để đảm bảo công trình xây dựng đó đúng quy hoạch với thành phố, đảm bảo an toàn cho công trình lân cận, đúng trình tự thủ tục.

Tuy nhiên, vẫn có một số công trình không cần phải xin cấp Giấy phép xây dựng. Nếu chủ đầu tư xây dựng nằm trong những công trình được miễn thì không phải xin giấy phép xây dựng, bao gồm:

-   Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

 Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;

-   Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;

-   Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;

-   Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;

-   Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

-   Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;

-   Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

-   Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt;

-   Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa;

Mặc dù những công trình trên không cần phải xin cấp Giấy phép xây dựng nhưng chủ đầu tư vẫn phải báo cáo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ.

II.  ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Để xin cấp Giấy phép xây dựng, công trình xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:

Phù hợp với quy hoạch chi tiết tại địa phương xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã phê duyệt;

Có thiết kế xây dựng (Bản vẽ xây dựng công trình);

Bảo đảm an toàn công trình, công trình lân cận, đảm bảo các vấn đề về môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

III. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

-   Thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ: UBND cấp quận.

-   Thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình khác nhà ở riêng lẻ: UBND thành phố Đà Nẵng quyết định và phân cấp Sở xây dựng thành phố Đà Nẵng thực hiện.

IV.  TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Bước 1:  Chủ đầu tư nộp hồ sơ cấp giấy phép xây dựng tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định. Sau đó chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Đô thị.

Bước 3: Phòng Quản lý Đô thị tham mưu xử lý hồ sơ và trình UBND cấp huyện quyết định việc cấp giấy phép xây dựng; chuyển giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế có đóng dấu (trong trường hợp đồng ý) và văn bản trả lời (trong trường hợp không đồng ý) cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả để trả cho chủ đầu tư.

V.  HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Khi xin cấp Giấy phép xây dựng, chủ sở hữu phải cung cấp bộ hồ sơ đầy đủ các giấy tờ mà pháp luật quy định để nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tùy thuộc vào từng loại công trình mà những giấy tờ yêu cầu cũng khác nhau.

1.  Đối với nhà ở riêng lẻ

Nhà ở riêng lẻ là nhà xây dựng dùng mục đích để ở và phục vụ sinh hoạt được xây dựng trên thửa đất riêng biệt thuộc quyền sở hữu của cá nhân, tổ chức, hộ gia đình.

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;
 • Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (đối với trường hợp giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đối tượng thực hiện thủ tục không cần phải nộp thành phần hồ sơ này, nhưng phải cung cấp số của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất);  
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng
 • Đối với nhà ở có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

2.   Đối với xây dựng công trình không theo tuyến

Hầu hết các công trình hiện nay là công trình không theo tuyến như nhà hàng, khách sạn, trụ sở...

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;
 • Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (đối với trường hợp giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đối tượng thực hiện thủ tục không cần phải nộp thành phần hồ sơ này, nhưng phải cung cấp số của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất);  
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng
 • Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư (nếu có).

3.  Đối với công trình cơ sở tôn giáo, tượng đài, tranh hoành tráng

Hồ sơ đối với các loại công trình này tương tự như với công trình xây dựng không theo tuyến và kèm theo:

 • Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng
 • Quy mô công trình.

VI.  THỜI HẠN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

-   Đối với nhà ở riêng lẻ: trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

-   Đối với công trình khác không phải là nhà ở riêng lẻ: trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trường hợp cần phải xem xét thêm có thể gia hạn nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn trả kết quả và phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

VII. LỆ PHÍ CẤP GIẤY XÂY DỰNG

Hiện nay, lệ phí cấp Giấy xây dựng theo quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng . Mức phí cấp Giấy xây dựng tại thành phố Đà Nẵng:

Mức lệ phí cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ là 50.000 đồng/1 Giấy phép;

Mức lệ phí cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình khác: 100.000 đồng/ 1 Giấy phép.

VIII.  NHỮNG LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI DNG

Vì một thương hiệu DNG Business uy tín và thân thiện, DNG Business luôn cố gắng mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với các giá trị như sau:

 • LINH HOẠT. Chúng tôi có kỹ năng làm việc qua email/zalo/điện thoại.
 • CHÍNH XÁC. Làm đúng nội dung, đúng trình tự và đúng phát luật.
 • PHÍ TỐT NHẤT. Khách hàng yên tâm với phí dịch vụ tốt nhất.
 • NHANH CHÓNG. Công việc tiến hành nhanh chóng và đúng hẹn.
 • TẬN NƠI. Chúng tôi không ngại di chuyển để hỗ trợ.
 • CHU ĐÁO. Tư vấn và nhắc nhở tận tình sau thành lập.
 • HẬU MÃI. Tư vấn miễn phí 12 tháng sau thành lập.
 • THÀNH CÔNG. DNG Business luôn theo đuổi cho đến thành công.

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp quý doanh nghiệp hiểu thêm về thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng tại Đà Nẵng. Hãy liên hệ DNG Business qua HOTLINE 0915 888 404 hoặc 02363 707 404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng tại Đà Nẵng.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.

Xem thêm:

Chi phí thành lập Công ty trọn gói tại DNG Business

Thủ tục thành lập Công ty TNHH Một thành viên tại Đà Nẵng (Mới nhất năm 2019)

Thủ tục thành lập Công ty TNHH Hai thành viên tại Đà Nẵng (Mới nhất năm 2019)

Thủ tục thành lập Công ty tại Đà Nẵng