Thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng

Đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho mục đích xây dựng thì thuế GTGT sẽ được xử lý như thế nào . Dưới đây, DNG Business sẽ cung cấp một số thông tin cụ thể liên quan đến vấn đề này.

>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<

 

 
 
Căn cứ quy định tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất thuế GTGT 0%;
 
Căn cứ quy định tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu;
 
Căn cứ quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP Hà Nội tại Công văn số 6071/CT-TTHT ngày 01/02/2019 như sau:
 
Trường hợp DN nội địa nhập khẩu hàng hóa để xây dựng, lắp đặt công trình cho DN chế xuất theo hợp đồng đã ký kết với DN chế xuất thì phải nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu. Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho DN chế xuất được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0% nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.
 
Trường hợp DN còn có vướng mắc về nội dung hướng dẫn tại Công văn số 6010/TCHQ-TXNK ngày 12/10/2018 của Tổng cục Hải quan thì đề nghị DN có văn bản gửi Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.
 

 Theo Tạp chí thuế